Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Pågående utbrudd av vankomycinresistente enterokokker ved Haukeland Universitetssykehus

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet ble i oktober 2010 varslet om utbrudd av vankomycinresistente enterokokker (VRE) ved Haukeland Universitetssykehus. Til nå er 46 tilfeller meldt. Sykdom forårsaket av VRE har tidligere kun sporadisk blitt diagnostisert i Norge med 0 til 10 meldte tilfeller årlig i perioden 1996 – 2009.


Har du funnet en feil?

Utbruddet ved Haukeland universitetssykehus er det første kjente VRE-utbruddet i Norge og omfatter så langt 46 pasienter, ni med klinisk isolat og 37 pasienter kolonisert med bakterien. Én infeksjon var av alvorlig karakter (bakteriefunn i blodbane) og syv pasienter hadde tilfeldig funn i urinprøve, men ikke nødvendigvis infeksjon. At 37 pasienter var kolonisert med bakterien betyr at de er smittet, men at bakteriene ikke har forårsaket sykdom.

Enterokokker finnes normalt i tarmen hos mennesker og forårsaker sjelden sykdom. Etter operasjoner og hos sterkt svekkede pasienter kan imidlertid alvorlig infeksjoner også oppstå av bakterier i den normale floraen. Dersom bakteriene er resistente mot mange antibiotikatyper, vil sviktende behandling øke faren for komplikasjoner. På helseinstitusjoner har vi av den grunn omfattende smitteverntiltak for å hindre spredning av resistente bakterier, selv om bakteriene i seg selv sjelden gir alvorlig sykdom.

Under relaterte dokumenter nedenfor gir Senter for smittevern og Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus en oversikt over utbruddet og informasjon om hvilke tiltak sykehuset har igangsatt for å oppklare utbruddet og begrense videre smitte.

Vi minner om at infeksjon og smittebærertilstand med VRE er nominativt meldingspliktig til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) og at utbrudd av smittsom sykdom ved helseinstitusjoner er varslingspliktig.

Mer informasjon om enterokokkinfeksjoner og tiltak ved påvisning av VRE gis under relaterte sider nedenfor.