Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Overvåking av sykdommen borreliose

Publisert Oppdatert


Lyme borreliose er et sykdomskompleks med ulike manifestasjoner, spesielt hudforandringer, leddplager og nevrologiske symptomer. Forekomsten av tidlig systemisk borreliose og senmanifestasjoner av sykdommen overvåkes i Norge gjennom MSIS. Endringer i antall som meldes til MSIS kan skyldes en reell endring i forekomsten av sykdommen eller forhold knyttet til rapportering.Har du funnet en feil?

Det ble registrert et økt antall meldinger om borreliose til MSIS i de første månedene i 2014. En større andel av tilfellene som er blitt meldt hittil i år kun er meldt fra laboratorier, og ikke bekreftet med melding fra lege om kliniske symptomer forenlig med borreliose - slik meldingskriteriene tilsier. Når tallene kvalitetssikres (meldinger både fra lege og laboratorium) ligger de på det normale for årstiden. Folkehelseinstituttet har derfor ingen indikasjon på at den reelle forekomsten er økt i forhold til foregående år.

Statistikk over forekomst av meldingspliktige sykdommer kan hentes ut fra www.msis.no.

Registrering i MSIS

Det er viktig å kvalitetssikre registreringen slik at overvåkingen blir riktig i forhold til meldingskriteriene. Dette innebærer at kun tilfeller med melding både fra laboratoriet og melding fra legen om klinisk forenlig borreliose registreres i MSIS.

Meldekriterier for Borreliose til MSIS

Sykdommen borreliose forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi som overføres ved bitt av flått. For melding av borreliose til MSIS skal det foreligge både kliniske sykdomstegn som er forenlig med borreliose, samt laboratoriefunn av antistoffer eller påvisning av bakterien ved ulike metoder. Kriteriene for melding av borreliose er ikke endret i 2014.

Sykdomsmanifestasjoner

  • Tidlig lokal sykdom: Lokalt ringformet utslett kalt erytema migrans opptrer 3-30 dager etter bitt, evt. med slapphet, feber, hodepine og muskelsmerter. Denne tilstanden skal ikke meldes, og laboratorieprøver har liten verdi. I sjeldne tilfeller kan denne tilstanden bli omfattende, og skal da meldes.
  • Tidlig systemisk sykdom: Opptrer to uker til flere måneder etter bitt. Flere organer kan være involvert med muskel- og leddsmerter, utslett, symptomer fra hjertet og/eller symptomer på hjernehinnebetennelse. Ulike nervebetennelser med sterke utstrålende, vandrende smerter og lammelser. Mest vanlig er lammelse av nerver i ansiktet (facialisparese). Tidlig systemisk sykdom skal meldes.
  • Senmanifestasjoner: Symptomer som har vedvart mer enn ett år. Hudforandringer kalt acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), betennelse i store ledd, og vedvarende nevroborreliose med ulike manifestasjoner som tretthet, depresjon, ustøhet (ataksi) og lammelser. Senmanifestasjoner skal meldes.

Laboratoriefunn

Det skal foreligge laboratoriefunn med påvisning av antistoff mot bakterien i blod, spinalvæske (væsken som omgir hjerne og ryggmarg) eller i leddvæske. Laboratoriefunn meldes direkte fra mikrobiologiske laboratorier til FHI/ MSIS. Det er viktig å være klar over at funn av antistoffer i blodet er utbredt i områder med mye flott, inntil 20 % av befolkningen kan ha slike antistoffer uten å ha være syke.

Legemelding

Den kliniske tilstanden meldes til MSIS på eget skjema fra pasientens lege når sykdomsbilde og prøvesvar er samsvarende med borreliose. Et bekreftet tilfelle foreligger når både laboratorier og pasientens lege melder til MSIS.