Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Økt kunnskap om utbredelsen av flåttbåret TBE-virus

Publisert Oppdatert


Den flåttoverførte virussykdommen skogflåttencefalitt (hjernebetennelse), har de senere år blitt vanligere langs kysten fra Aust-Agder til Vestfold. Forskere har nå undersøkt flått fra sju forskjellige områder langs sørlandskysten og de fant at 0,5 % av flåtten var bærere av Tick-borne encephalitis virus (TBEV). TBEV overføres med skogflått og kan gi skogflåttencefalitt (TBE) hos mennesker.


Har du funnet en feil?

Flåttinnsamling - format for web. FHI
Flåttinnsamling - format for web. FHI

Forskere fra Folkehelseinstituttet (FHI), Veterinærinstituttet og Meteorologisk institutt står bak undersøkelsen som er den første store Tick-borne encephalitis virus (TBEV) studien i Norge. Det har tidligere kun vært publisert én studie som undersøkte forekomsten av TBEV ved ett område i Arendal kommune.

Syv områder langs sørlandskysten er blitt undersøkt for forekomsten av TBEV

Områdene ble valgt ut på basis av informasjon i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) om hvor TBE pasienter var blitt bitt av flått. Innsamlingen var også basert på informasjon fra lokalbefolkningen som hadde kjennskap til hvor det var høy bestand av flått. I 2011 ble det i MSIS meldt om 15 tilfeller av TBE hos mennesker som følge av flåttbitt i Norge.

TBEV ble funnet i flått fra alle de undersøkte stedene, og forekomsten lå gjennomsnittlig på 0,53 % . Høyest forekomst var det i Skjernøysundkilen i Mandal mens Dalen i Risør hadde lavest forekomst.

Luftfuktighet og temperatur påvirker

Studien indikerer at det kan være en sammenheng mellom forekomst av TBEV og enkelte mikroklimatiske forhold som luftfuktighet, samt hvor hurtig temperaturstigningen er på våren. Dette er i overenstemmelse med tidligere publikasjoner på området internasjonalt.

Områder med høyest forekomst av TBEV infisert flått hadde også den høyeste relative luftfuktigheten, mens steder med lavest forekomst også hadde den laveste luftfuktigheten. Dette indikerer at klimatiske forhold kan påvirke hvor stor andel av flåtten som er bærere av TBEV.

Ny metode

I denne studien er det utviklet en ny testmetode, Polymerase Kjede reaksjon (PCR), som påviser lave nivåer av virus i prøvene. Resultatene ble analysert med to forskjellige beregningsmetoder, Minimum Infection Rate (MIR) og Estimated Pooled Prevalence (EPP), for å beregne tilstedeværelse av virus i materialet.  Dette gir et bedre grunnlag for å beregne forekomsten.

Bakgrunn

I mai 2009 startet den store ”flåttreisen”. To eksperter fra FHI og Veterinærinstituttet reiste sørlandskysten rundt og samlet inn flått. Ca 7 000 flått ble fanget, hvorav 6 000 i nymfestadiet, som skulle analyseres for TBE virus ved genteknologiske metoder (PCR). Adskillig tid gikk med til å utvikle og etablere metoder for å preparere og analysere flåttmaterialet. Arbeidet ble ferdig våren 2010 og høsten 2010 startet PCR arbeidene.

Les hele artikkelen: Prevalence of tick borne encephalitis virus in tick nymphs in relation to climatic factors on the southern coast of Norway