Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Endring i MSIS-forskriften

HPV-infeksjon er ny meldingspliktig sykdom i MSIS

Med virkning fra 1.juli 2014 er HPV-infeksjon som har forårsaket kreft eller forstadier til kreft tilføyd listen over meldingspliktige sykdommer til MSIS. Bakgrunnen for endringene er ønsket om å overvåke effekten av HPV-vaksinasjonsprogrammet. Det er bare Kreftregisteret som skal melde tilfeller til MSIS.

Leger og laboratorier skal ikke melde HPV-infeksjon som har forårsaket kreft eller forstadier til kreft til MSIS slik som ved andre gruppe A-sykdommer. Kreftregisteret har med hjemmel i  MSIS-forskriftens § 2-3. fått denne meldingsplikten.

colourbox.com
colourbox.com
I endringene i MSIS-forskriften har man også etablert et system for å kunne lagre prøvemateriale fra livmorhalsen fra kvinner med kreft eller forstadier til kreft hvor HPV er påvist. Etter forskriftens nye
§ 1-8a har den enkelte rett til å reservere seg mot at humant biologisk materiale kan lagres og benyttes til evaluering av vaksinasjonsprogrammet. Det vil bli utarbeidet rutiner for hvordan den enkelte pasient skal informeres om reservasjonsretten.

Forøvrig er navnet på forskriften endret til «Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften)»