Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Melding av smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile

Smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile ble, etter endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften, gjort meldingspliktig i MSIS fra 1. juli 2012 som gruppe C-sykdom. Det er bare laboratorier som skal melde, og det er nå utarbeidet meldingsrutiner for de medisinske-mikrobiologiske laboratoriene.

Det har tatt litt tid for Folkehelsinstituttet å finne en hensiktsmessig meldingsrutine for toksinproduserende Clostridium difficile. Vi ønsker i første omgang at laboratoriene sender avidentifiserte aggregerte meldinger senest den 5. i hver måned for måneden før. Meldingskriterier er laboratoriepåvist toksinproduserende Clostridium difficile hos pasient hvor dette ikke er påvist og meldt de siste 8 uker.

Variabler som skal meldes fremgår av egen meldingsbeskrivelse

  • Clostridium difficile. Meldingsbeskrivelse MSIS (pdf) (pdf)

Kryptert fil i csv-format oversendes Folkehelseinstuttet som vedlegg til epost til msis@fhi.no . Filen krypteres med WinZip, det anvendes en fast kodenøkkel som meddeles kontaktperson ved hvert enkelt laboratorium. Vi gjør oppmerksom på at undersøkte prøver for toksinproduserende Clostridium difficile med negativt prøvesvar i perioden er frivillig å melde.

Dette er en midlertidig løsning i påvente av en automatisk meldingsbasert løsning over Helsenett. Et slikt system vil kunne tillate sanntidsovervåking og samtidig være mindre belastende for de mikrobiologiske laboratorier, men har møtt juridiske og utviklingsmessige utfordringer. Det er vurdert hensiktsmessig å innføre ovenstående system i påvente av en løsning.

Folkehelseinstituttet ønsker å takke medvirkende laboratorier for tilbakemeldinger og testing av systemet. Eventuelle spørsmål kan rettes til msis@fhi.no