Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Legionellasykdom og smitterisiko ved håndtering av plantejord og andre jordprodukter

Publisert Oppdatert


Plantejord og andre jordprodukter som brukes i hager, blomsterkasser og lignende kan inneholde smittestoffer som i sjeldne tilfeller kan gi infeksjoner hos mennesker. De siste årene har vist at mennesker kan ha bli smittet med legionellabakterier etter håndtering av plantejord. Med enkle tiltak kan man selv redusere risikoen for å bli smittet.


Har du funnet en feil?

Plantejord, matjord og andre jordprodukter som omsettes på det norske markedet består først og fremst av veksttorv som er tilsatt sand, bark og/eller leire. I tillegg kan det være tilsatt kalk, gjødsel og enkelte mikronæringsstoffer. Jord inneholder en mengde bakterier, sopp og alger som er nødvendig for å gi et fruktbart jordsmonn. Slike mikroorganismer er normalt helt ufarlig for mennesker som kommer i kontakt med jord og er vanligvis en del av den normale mikrofloraen som mennesker omgir seg med. Imidlertid kan håndtering av plantejord og andre jordprodukter en sjelden gang gi opphav til infeksjoner.

Legionella longbeachae og jordprodukter

En variant av legionellabakterien, Legionella longbeachae, er nylig påvist i plantejord solgt i Norge. Det er rapportert fra flere land blant andre Australia, Ny Zealand, Japan og Skottland at plantejord kan være årsak til legionellasykdom hos mennesker. Legionella longbeachae, som andre legionellabakterier, finnes normalt i små mengder i fuktige miljøer, inklusiv jord, men kan under gunstige betingelser formere seg til mengder som kan medføre smittefare for mennesker. I Norge har det totalt blitt påvist to sykdomstilfeller forårsaket av denne legionellabakterien, ett i 2008 og ett i 2010. Ingen av disse pasientene hadde vært på utenlandsreise før de ble syke, og én av dem rapporterte kontakt med plantejord kort tid før sykdommen. Det ble da påvist Legionella longbeachae i prøver fra plantejord som den syke hadde vært i kontakt med. Mikrobiologiske undersøkelser av bakterier fra pasient og jordprøver viste imidlertid ikke samme bakteriestamme, og det er usikkert om vedkommende ble smittet fra plantejorden eller en annen smittekilde.

Forebyggende tiltak

Risikoen for å bli smittet med legionellabakterier ved kontakt med jord kan reduseres ved enkle tiltak:

1) Begrense bakterievekst ved å oppbevare plantejord og andre jordprodukter kaldt

2) Redusere mengden støvpartikler som virvles opp og inhaleres, for eksempel ved å:

  • lett fukte jorden i posen før den spres utover
  • vurdere bruk av støvmaske ved aktiviteter som fører til mye jordstøv i lufta, for personer med særlig høy risiko for legionellasykdom. Kjente risikofaktorer for utvikling av legionellasykdom er: høy alder, røyking, kronisk lungesykdom, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt.

3) Generelle hygienetiltak

  • vaske hendene etter håndtering av jordprodukter og arbeid i hagen
  • regelmessig rengjøre hagearbeidsklær
  • evt. bruk av hansker ved mye kontakt med plantejord og andre jordprodukter.   

 Se også: Legionellose - veileder for helsepersonell - smittevernboka