Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Influensaovervåkingen for sesongen 2014/2015 har startet

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensa i befolkningen overvåkes årlig fra og med uke 40 til og med uke 20 i påfølgende år. Resultatene fra overvåkingen presenteres i ukerapporter som publiseres på Folkehelseinstituttets nettsider. Årets influensaovervåking er nå i gang, og første influensarapport for sesongen 2014/2015 ble utgitt i uke 41.


Har du funnet en feil?

Siste ukes influensarapport, samt kart som viser influensaaktivitet i fylkene:

Sykdomspulsen overtar for vakttårnsystemet

Sykdomspulsen er et nytt overvåkingssystem som gir ukentlige data om forekomsten av influensalignende på fylkesnivå. Overvåkingen skjer ved å hente inn data fra alle landets fastleger og legevakter. Det tidligere systemet hvor 201 legekontorer/legevakter rapporterte kliniske influensadiagnoser hver uke ble nedlagt etter influensasesongen 2013/14.

Overvåking av alvorlig influensa

Under influensasesongen 2014/2015 blir et laboratoriebasert overvåkingssystem for alvorlig influensa i spesialisthelsetjenesten testet ut. Enkelte mikrobiologiske sykehuslaboratorier, som allerede deltar i den virologiske overvåkingen, rapporterer denne sesongen i tillegg om influensapositive prøver er tatt fra innlagte eller polikliniske pasienter. Formålet med overvåkingen er ukentlig å få en indikasjon på hvor mange tilfeller med laboratoriepåvist influensa som er innlagt på sykehus fordelt på aldersgrupper og influensatype (A og B).

Se også: Overvåkingssystemet for influensa