Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Verdens aidsdag 1. desember

Hivsituasjonen i Norge hittil i 2014

Publisert Oppdatert


Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet viser en relativ stabil hivsituasjon i Norge selv om det ligger an til en moderat økning i diagnostisert hivtilfeller i 2014 i forhold til 2013. Kondombruk, økt testaktivitet og flere hivsmittede på effektiv behandling er de viktigste forebyggende tiltakene.


Har du funnet en feil?

Blant menn som har sex med menn (msm) holder hivtallene seg vedvarende høye. Blant innvandrere smittet heteroseksuelt før ankomst til Norge fortsetter trenden med færre påviste hivpositive, mens blant heteroseksuelt smittede bosatt i Norge vil hivtallene for 2014 bli på nivå med gjennomsnittet de siste årene.

Det er hittil i 2014 meldt 193 nye hivtilfeller til Folkehelseinstituttet, 143 menn og 53 kvinner. I tillegg er det påvist 30 hivtilfeller ved laboratoriene som legene ennå ikke har meldt til MSIS, og som foreløpig ikke er inkludert i hivstatistikken. Dersom denne utviklingen holder seg ut 2014 vil det bli diagnostisert omlag 250 nye tilfeller i år mot 233 i 2013.

Totalt er det per 28.11.14 meldt 5567 hivtilfeller i Norge, 3761 menn og 1806 kvinner.

Tabell 1. Hivinfeksjon i Norge etter smittemåte og diagnoseår (Meldt MSIS per 28.11.14)

Smittemåte

<05

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Total

Heteroseksuell

  1434

134

165

141

185

171

157

155

142

123

102

2908

 - smittet mens bosatt i Norge

485

33

  42

  41

 46

  44

  57

  46

   46

  31

  38

909

 - smittet før ankomst Norge

949

101

 123

100

139

127

100

109

96

92

64

1999

Homoseksuell

964

56

90

77

92

88

85

97

76

98

84

1808

Sprøytemisbruk

501

20

7

13

12

11

11

10

11

8

5

609

Via blod/-blodprodukt

      46

1 0

0

0

48

Fra mor til barn

35

5

6

9

4

4

1

4

7

1

3

79

Annen/ukjent

63

4

9

8

6

9

4

2

6

3

1

115

Total

3043

219

277

248

299

284

258

268

242

233

196*

5567

* Representerer kun meldte tilfeller frem til 28. november 2014. Det er i tillegg diagnostisert 30 hiv tilfeller i 2014 som legene ennå ikke har meldt til MSIS.

Tidlig diagnostikk og god oppfølging

- Vi regner med at de mange nysmittede med høye virusmengder i blodet som ikke kjenner sin hivstatus, er en viktig faktor for de høye smittetallene blant msm. Tidlig diagnostikk er derfor et viktig tiltak, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved Avdeling for infeksjonsovervåking. 

- Dette gjelder selvsagt ikke bare i forhold til msm, men hos alle som kan ha utsatt seg for hiv smitte, sier han.

Tidlig diagnose ved hivinfeksjon har stor betydning for å hindre videre smittespredning både ved å gi effektiv behandling som fører til sterkt redusert smittsomhet og ved god smittevernveiledning og oppfølging. Det anslås at minst 500-700 personer i Norge er hivsmittet uten å vite det. Det såkalte mørketallet består særlig av menn som har sex med menn, heteroseksuelt smittede menn og en del innvandrere som ikke har blitt fanget opp av tilbudet om hivtest ved ankomst til Norge. Alle som har vært i en risikosituasjon for hivsmitte bør ta en hiv test og det er viktig at fastlegene er mer aktive i å kartlegge mulig smitterisiko og evt. tilby sine pasienter å få tatt en hivtest. Folkehelseinstituttet har denne uken, som i fjor, deltatt sammen med andre norske aktører i en europeisk kampanje for økt hivtesting i befolkningen.

Denne kampanjen og mer informasjon om hiv-testen og hiv-testing finner du her:

Menn som har sex med menn

Antall hivtilfeller blant msm vil i 2014 trolig komme opp mot samme høye nivå som i 2013. På denne tid i fjor var det til sammenligning meldt 75 tilfeller blant msm.

- Menn som har sex med menn er den desidert mest smitteutsatte gruppe i Norge både i forhold til hiv, gonoré og syfilis, sier Nilsen. Han har jobbet med hiv overvåkningen i Norge siden starten i 1986 og følger den epidemiologiske situasjonen tett for alle de tre sykdommene.

Heteroseksuell smitte

Blant innvandrere fra områder med høy forekomst av hiv fortsetter trenden med lavere hivtall. Dette er en naturlig følge av at det de siste årene har kommet færre asylsøkere fra land med høy hivforekomst til Norge i forhold til toppårene 2008-2009. I likhet med msm, må flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente fra land med høy hivforekomst, fortsatt gis høy prioritet i hivarbeidet.

Blant heteroseksuelle som er smittet mens de er bosatt i Norge vil det i 2014 bli påvist fler hiv positive enn i 2013, men på nivå med gjennomsnittet for de siste fem årene. Det er så langt i år meldt 38 hivtilfeller i denne gruppen, 25 menn og 13 kvinner. Blant heteroseksuell ungdom i Norge påvises hiv fortsatt sjeldent.

Andre

Forekomsten av hiv blant stoffmisbrukere i Norge holder seg fortsatt på et stabilt lavt nivå med rundt ti påviste tilfeller i året. Mor/barn smitte er under god kontroll i Norge. De tre barna meldt med hivinfeksjon i 2014 er alle innvandrere smittet i høyendemisk fødeland. Det ene tilfellet meldt smittet ved blodtransfusjon antas smittet i utlandet for mange år siden.

Statistikk for hiv/aids og andre seksuelt overførbare infeksjoner oppdateres daglig og er fritt tilgjengelig for alle på www.msis.no.