Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Harepest (tularemi) påvist hos harer i Sør-Norge

Publisert Oppdatert


Veterinærinstituttet har høsten 2010 diagnostisert vid utbredelse av harepest (tularemi) hos hare i Sør-Norge. Harepest er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom gir lokale utbrudd blant harer og smågnagere, særlig hos lemen. Mennesker kan smittes gjennom direkte eller indirekte kontakt med døde gnagere.


Har du funnet en feil?

hare.jpg
Smittemåter

Sykdommen spres som kontaktsmitte fra syke, døde eller smittebærende reservoardyr, gjennom bitt av slike dyr, ved inhalasjon av støv infisert med ekskrementer eller urin samt via infisert vann. Mygg og flått kan overføre sykdommen fra smittede dyr til mennesker. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker.

Tularemi hos 23 personer i 2010

Hittil i år er det meldt 23 personer med tularemi til Folkehelseinstituttet, og av disse er 16 blitt syke i høst. De fleste er smittet i Sør-Norge og den geografiske spredningen av tilfellene hos menneske sammenfaller godt med funnene Veterinærinstituttet har gjort hos hare i høst. Antall tilfeller hos mennesker er i år mye lavere enn toppårene 2007 med 58 tilfeller og 2008 med 50 tilfeller. Det høye antallet disse årene skyldtes lokale utbrudd i Sør-Trøndelag og Nordland, og hadde sammenheng med forurensing av private drikkevannskilder.

Symptomer

Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Inkubasjonstiden er oftest 3-5 dager, men spenner fra under ett døgn til tre uker. Informasjon om kontakt med gnagere, eller opphold i områder med mye gnagere kan være en indikasjon på tularemi. Sykdommen opptrer i flere former avhengig av smittemåten. Ved smitte via drikkevann er de vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen, mens det ved direkte kontakt med smittede dyr er vanligst å få betente sår på hendene. Det finnes antibiotika med god effekt på sykdommen. Det finnes ingen vaksine.

På bakgrunn av funnene hos de døde harene og mulighet for smitte fra gnagere til mennesker, bør helsepersonell være spesielt oppmerksom på muligheten for tularemi hos personer med de symptomer som er beskrevet over.  

Forebygg sykdom ved å:

  • unngå kontakt med syke eller døde harer eller smågnagere. Jegere bør ikke håndtere harer som virker sjuke og oppfører seg unormalt.
  • sørge for at gnagere ikke forurenser drikkevannskilder ved å dekke brønnen til og tette alle eventuelle åpninger hvor smådyr kan trenge inn i brønnen.
  • sjekke om det er døde dyr i brønnen.
  • koke (eller på annen måte desinfisere) vann som kan være infisert av gnagere.
  • ikke feie opp gnagerlort, men heller vaske med en fuktet klut og beskytte hendene med hansker. Smitte kan skje dersom støv fra syke gnagere eller deres avføring pustes inn.
  • unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med dødt eller sykt vilt da de kan ha bakterien i munnhulen.