Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Gonoré og syfilis i Norge i 2013

Publisert Oppdatert


Antall meldte tilfeller av gonoré og syfilis økte betydelig i 2013. Ikke på mer enn 20 år er det registrert så mange tilfeller av disse infeksjonene i Norge. Den økende forekomsten av gonoré og syfilis blant menn som har sex med menn (msm) fortsetter i 2013. Også blant heteroseksuelle menn og kvinner er det registrert en økning av gonoré og syfilis.


Har du funnet en feil?

Gonoré og syfilis i Norge i 2013De fleste menn som har sex med menn (msm) som diagnostiseres med av gonoré og syfilis smittes ved tilfeldig sex i Oslo, men som ved hivinfeksjon er det en tendens til at flere msm også smittes i øvrige Norge. Den epidemiologiske situasjonen for alle de tre seksuelt overførbare sykdommene blant msm viser viktigheten av å bruke kondom både ved anal- og oralsex. Seksuelt aktive menn som har sex med menn bør jevnlig tilbys undersøkelse og evt. behandling for seksuelt overførbare infeksjoner.

kondomer
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Økningen av gonoré og syfilis blant heteroseksuelle som ble observert i 2013 bør sensibilisere helsetjenesten på at disse sykdommene ikke lenger er så uvanlige. Mange av mennene er som tidligere smittet ved tilfeldig sex på utenlandsreise, spesielt i Sørøst-Asia, mens kvinnene først og fremst smittes i Norge og da som regel av sin faste partner. Det er de siste årene sett flere tilfeller av mindre utbrudd av syfilis blant unge heteroseksuelle.   

Gonoré

I 2013 ble det diagnostisert 506 gonorétilfeller i Norge mot 443 tilfeller i 2012. Økningen blant msm de siste årene skyldes i stor grad økt bruk av PCR i gonorédiagnostikken som kan fange opp flere smittede enn ved dyrkning. Også blant heteroseksuelle menn og kvinner ble det i 2013 registrert en økning av antall meldte tilfeller i forhold til 2012 (fig 1). Av de 506 tilfellene var det 438 menn og 68 kvinner. Av mennene var 262 smittet homoseksuelt, 175 var smittet heteroseksuelt og for én mann var seksuell praksis ukjent. Alle de 68 kvinnene var smittet heteroseksuelt. Økningen av gonoré i 2013 ses i hovedsak i Oslo, men også i Rogaland og Oppland har det relativt sett vært en betydelig økning, mens det i Sør-Trøndelag og Nordland har vært en nedgang fra 2012. Av de 506 meldt med gonoré i 2013 var 365 (72 %) født i Norge og 58 % var bosatt i Oslo.

Gonore menn kvinner.
Gonore menn kvinner.

Figur 1. Tilfeller av gonore i Norge meldt MSIS 1993-2013 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

Syfilis

I 2013 ble det diagnostisert 185 tilfeller av primær, sekundær eller tidlig latent syfilis mot 109 tilfeller i 2012. Av de meldte tilfellene i 2013 var 139 (75 %) homoseksuelt smittet (96 tilfeller i 2012) og 46 heteroseksuelt smittet (13 tilfeller i 2012). Etter en mindre nedgang i 2012 ble det i 2013, spesielt i Oslo, igjen meldt en betydelig økning i antall syfilistilfeller blant msm. Også blant heteroseksuelt smittede ble det i 2013 registrert en betydelig økning av syfilistilfeller, særlig blant kvinner der det ble meldt 22 tilfeller i 2013 mot tre tilfeller i 2012 (fig 2). De 185 tilfellene totalt meldt i 2013 fordeler seg på 163 menn og 22 kvinner. 61 % av tilfellene meldt i 2013 kommer fra Oslo, og 77 % av de 185 tilfellene er født i Norge.

Figur 2. Tilfeller av syfilis (primær, sekundær og tidlig latent syfilis) i Norge meldt MSIS 1993-2013 etter diagnoseår, smittevei og kjønn.
 

Mer om gonoré og syfilissituasjonen i Norge:

Retningslinjer for behandling av gonoré: