Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Funn av antibiotikaresistente bakterier i kalkunfilet

Publisert Oppdatert


Det er funnet E. coli bakterier som er resistente mot viktige antibakterielle midler i norskprodusert fjørfekjøtt. Funnene er en påminnelse om viktigheten av god kjøkkenhygiene ved håndtering av rått kjøtt og tilstrekkelig varmebehandling (steking/koking) ved tilbereding av fjørfekjøtt.


Har du funnet en feil?

De resistente bakteriene som er funnet er motstandsdyktige mot kinoloner. Dette er bredspektrede antibiotika som i størst mulig utstrekning skal reserveres til behandling av alvorlige infeksjoner hos mennesker. Veterinærinstituttet har påvist bakteriene i forbindelse med overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens som utføres i samarbeid med Mattilsynet. Kinolonresistente E. coli ble funnet i 49% av undersøkte kalkunfileter. Tilsvarende undersøkelser av kyllingkjøtt pågår, og foreløpig funn tyder på en betydelig forekomst også i kyllingfilet.

Har funnene betydning for menneskers helse?

Matvarer som inneholder resistente bakterier kan være en kilde til økt resistens-forekomst hos mennesker. De resistente bakteriene i fjørfekjøttet gir trolig ikke sykdom i seg selv, men det er mulig de kan bli en del av menneskers mikrobeflora noe som kan øke sannsynligheten for senere infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. Infeksjoner med slike bakterier vil redusere mulighetene for god effekt av antibiotika ved behandling av infeksjoner.

Tidligere undersøkelser har også vist at kyllingkjøtt kan inneholde ESBL-produserende (ekstendert spektrum betalaktamase) E. coli bakterier. Disse bakteriene er resistente mot cefalosporiner, en annen viktig type antibakterielle midler. Folkehelseinstituttet er i gang med forskning for kunne avdekke en eventuell sammenheng mellom forekomst av slike resistente bakterier i fjørfekjøtt og infeksjonssykdom og resistensforekomst hos mennesker.  

Hva kan gjøres for å hindre smitte til mennesker?

Det er mulig å beskytte seg mot resistente bakterier hvis man følger mattilsynets hygieneråd for håndtering av rått kjøtt:

  • Sørg for tilstrekkelig varmebehandling av kjøttet, slik at bakteriene drepes
  • Kjøttet skal være gjennomstekt/gjennomkokt
  • Husk god hygiene når du håndterer rått kjøtt
  • Bruk rene redskaper og kluter
  • Bruk egne redskap/skjærefjøl/fat til rått kjøtt, husk grundig vask etter bruk
  • Hold rå og tillaget mat atskilt
  • Ikke bruk samme redskap til salat og annen mat, som du bruker til kjøtt