Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Fortsatt økning i forekomsten av Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner

Publisert Oppdatert


På bakgrunn av rapporter fra landets mikrobiologiske avdelinger meldte Folkehelseinstituttettidligere i høst (oktober) om økt forekomst av Mycoplasma pneumoniae-bakterien i Norge. Den høye forekomsten ser ut til å vedvare, og laboratoriene mottar et høyt antall prøver for analyse på denne bakterien. Det er ikke alltid nødvendig å ta prøve om man mistenker mykoplasmainfeksjon.


Har du funnet en feil?

COLOURBOX1192622.
COLOURBOX1192622.

Mycoplasma pneumoniae har i de siste ukene vært påvist i mellom 10 og 20 % av prøver mottatt ved laboratorier på Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, og i opptil og 25 % på Sør- og Vestlandet. Det er ingen tegn til nedgang av forekomsten, og man vil forvente at den vil holde seg høy gjennom vinteren. I dagens situasjon med kjent høy forekomst av M. pneumoniae bør indikasjonen for prøvetaking vurderes grundig. Med kjennskap til aktuell, lokal epidemiologisk situasjon kan  behandling iverksettes på empirisk grunnlag, dvs. at man ikke alltid trenger å ta prøve før behandling.

Dersom man velger å gi antibiotika til en pasient med mistenkt - men ikke laboratoriebekreftet - mykoplasmainfeksjon, bør man velge et legemiddel som dekker både Mycoplasma pneumoniae , Chlamydia pneumoniae og Bordetella pertussis, som alle kan gi liknende sykdomsbilde. Aktuelle preparater i henhold til Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er erytromycin eller doksysyklin.

Bakterien kan forårsake luftveisinfeksjoner med symptomer som hoste, lett feber, hodepine, halsonde og muskelsmerter. Helsepersonell bør være oppmerksom på mykoplasmainfeksjon som en mulig årsak ved øvre og nedre luftveisinfeksjoner. Mycoplasma pneumoniae-infeksjon forekommer året rundt, men er vanligst om høsten og på vinteren. Omfattende epidemier kan opptre ca hvert 4-6 år. Barn og unge i aldersgruppen 3-15 år er mest utsatt, og bakterien er en av de vanligste årsaker til pneumoni i denne aldersgruppen. Mindre barn blir sjelden syke. Voksne kan også rammes, spesielt i epidemitider. Infeksjonen er ikke en meldingspliktig sykdom i Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), og man har derfor ingen statistikk over den faktiske forekomsten rundt om i landet.

Symptomer og forløp

Mycoplasma pneumoniae kan forårsake øvre og nedre luftveisinfeksjoner og gi symptomer som hoste, lett feber, hodepine, halsonde og muskelsmerter. Inkubasjonstiden er 1- 3 uker. Pneumoni opptrer i ca 10 % av tilfellene. De fleste sykdomsforløpene er milde med feber, influensliknende symptomer, hodepine, sår hals og heshet. Symptomene utvikler seg langsommere over flere dager til én uke. De fleste vil utvikle tørrhoste som ofte er langvarig og verre om natten. Utslett og ørekomplikasjoner kan forekomme. Det er ofte et langtrukkent forløp på 3-4 uker. Asymptomatiske infeksjoner forekommer, spesielt hos yngre barn.  Eldre og personer med redusert immunforsvar kan utvikle alvorlig sykdom. 

Diagnostikk

Det er vanligvis ikke mulig å stille diagnosen utelukkende på det kliniske bildet. Tidlig i sykdomsforløpet kan diagnosen stilles ved bruk av nukleinsyreamplifiseringstester (PCR) i luftveissekret eller halsprøve. Antistoffer (IgM) kan tidligst påvises 1-2 uker etter symptomdebut. Hos voksne er det ofte nødvendig med parsera tatt med 2 ukers mellomrom og påvisning av titerstigning. Lungerøntgen er indisert ved mistanke om pneumoni. 

Behandling

Mange Mycoplasma pneumoniae - infeksjoner har et mildt forløp og krever ikke antibiotikabehandling. Antibiotikabehandling har primært effekt ved feber og/eller pneumoni og kan forkorte sykdomsperioden og den smittsomme perioden. Ved pneumoni og andre behandlingstrengende symptomer anbefales erytromycin eller doksysyklin i 7-10 døgn.

Smittevern

Mycoplasma pneumoniae - infeksjon regnes ikke som veldig smittsom og smitter primært ved tett kontakt. Smitterisikoen kan reduseres ved å unngå tett kontakt med den syke, god hostehygiene og god håndhygiene. Ved hoste eller andre luftveissymptomer uten feber kan barnehagebarn gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Helsemyndighetene i Danmark melder at de også der ser økt forekomst av Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner.