Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Først i 50-årsalderen ble Hepatitt C vanlig dødsårsak blant sprøytebrukere

Publisert Oppdatert


Mange sprøytebrukere blir smittet av Hepatitt C allerede i 20-årsalderen. Hepatitt C kan være dødelig. Likevel er det ikke vanlig for sprøytebrukere å dø av sykdommen før de er over 50.


Har du funnet en feil?

En svært høy andel av sprøytebrukere er smittet av hepatitt C, en sykdom som ofte blir kronisk og som ubehandlet kan lede til en for tidlig død. Det har imidlertid ikke vært klart hvor tidlig sykdommen blir vanlig dødsårsak. En ny studie har nå funnet at det tok i underkant 30 år fra sprøytebrukere ble smittet av sykdommen til den var like vanlig dødsårsak som overdose.

Fulgte personer med rusmiddelproblemer gjennom 30 år

Studien hvor forsker Ellen J. Amundsen ved SIRUS har deltatt, omfattet 523 personer som ble lagt inn i døgnbehandling for rusmiddelproblemer i 1970–1984 og som hadde vært smittet av hepatitt C. For omkring 2/3 av disse ble sykdommen kronisk, mens hepatitt C-virus hos de andre ble borte av seg selv.

Alle ble fulgt via dødsårsaksregisteret fram til 2008. Hensikten var å kunne sammenligne generell og leverrelatert dødelighet for dem med kronisk hepatitt C versus dem som kvittet seg med viruset. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 33 år.

Antall dødsfall vil trolig øke framover

Generell dødelighet i studien var 2,1 pr 100 personår for menn og 1,4 pr 100 personår for kvinner. Blant de ti med kronisk hepatitt C som døde av en leverrelatert årsak, var gjennomsnittsalder ved smitte 20,4 år og gjennomsnittsalder ved død 47,5 år, varierende fra 34 til 54 år.

Siden hepatitt C er blitt en vanlig dødsårsak etter 45–50 års alder for kroniske bærere av hepatitt C-virus, og det er en høy andel sprøytebrukere som er smittet også siden 1984, vil trolig antall dødsfall øke framover. Behandling for hepatitt C blir ikke tilbudt denne gruppen i samme grad som andre som er smittet.

Kilde:

Knut Boe Kielland, Kjell Skaug, Ellen J. Amundsen, Olav Dalgard. All-cause and liver-related mortality in hepatitis C infected drug users followed for 33 years: a controlled study, Journal of Hepatology.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.