Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Forenklet undersøkelse for tuberkulosesmitte fra 15. oktober 2014

Fra onsdag 15. oktober 2014 gjelder nye anbefalinger for tuberkuloseundersøkelse i kommunene. Personen som skal testes, kan møte direkte til blodprøve (IGRA). Det kreves ikke lenger en innledende hudtest (Mantoux-test). Lungerøntgen tas som før.

For å undersøke for tuberkulosesmitte har kommunehelsetjenesten hittil gått fram etter en totrinns-ordning. Først tas det en innledende Mantoux hudtest med tuberkulin. Hvis hudtesten er positiv, tas det en blodprøve (IGRAprøve).

Etter de nye anbefalingene kan man «hoppe over» hudtesten og gå rett på blodprøven. Det innebærer at det blir færre frammøter for pasienten og enklere undersøkelsesløp.

Det skal fortsatt tas lungerøntgen for å undersøke for tuberkulose.

Nytt flytskjema

Folkehelseinstituttet har utgitt nye flytkjema som er tilpasset de nye anbefalingene. To nye flytskjema erstatter de tidligere 8 skjemaene:

  • Flytskjema for rutineundersøkelse og smitteoppsporing – forsiden viser flytskjema  for rutineundersøkelse, baksiden viser flytskjema  for smitteoppsporing

- Målsettingen med endringen er å gjøre tuberkuloseundersøkelsen lettere å gjennomføre, og å bidra til mer målrettet forebyggende behandling, sier overlege Trude M. Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Kommunehelsetjenesten kan velge å gjennomføre forenklingen i enkelte eller alle aldersgrupper. 

- For eksempel kan kommunen velge å fortsette med Mantoux hudprøve som innledende prøve hos barn, men gå rett på IGRA hos voksne, sier Arnesen.

Nytt henvisningsskjema

Folkehelseinstituttet har også videreutviklet henvisningsskjema for tuberkulose til spesialisthelsetjenesten. Skjemaet inneholder en enkel kartlegging av pasientens risikofaktorer for å utvikle tuberkulose, slik at spesialisthelsetjenesten lettere kan ta stilling til prioritering av henvisningen. Det er i tillegg gjort noen mindre endringer, for eksempel er skillet mellom ulike innvandrergrupper erstattet av et skille mellom forventet midlertidig eller varig opphold i Norge.

Det ikke gjort noen endringer i ansvarsforhold. Kommunene har fremdeles ansvar for å innkalle til og koordinere den rutinemessige tuberkuloseundersøkelsen, og IGRA-blodprøve er fremdeles definert som en spesialisthelsetjeneste. Dersom kommunen ønsker å gjennomføre prøvetaking, avtales dette med laboratoriet som skal analysere prøvene. 

De reviderte flyt- og henvisningsskjemaene er utviklet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med den nasjonale tuberkulosekomiteen, landets tuberkulosekoordinatorer og andre involverte fagfolk.

Les også: Tuberkuloseundersøkinga skal forenklast - mer om bakgrunnen for endringen