Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Forekomst av infeksjonssykdommer i aldersgrupper

Publisert Oppdatert

Eldre par. Colourbox
Colourbox

Befolkningen blir eldre. Forskere ved avdeling for infeksjonsovervåking har derfor analysert data om forekomst av meldepliktige smittsomme sykdommer blant de på 65 år og eldre. Resultatene viser at systemisk pneumokokksykdom var den vanligste infeksjonssykdommen, etterfulgt av kikhoste og campylobacteriose.


Folkehelseinstituttet har sett på data fra det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS. Datamaterialet er fra perioden 1993 til og med 2011. Studien inkluderer bare de meldepliktige sykdommene. Mindre alvorlige infeksjoner og infeksjoner med mindre spredningspotensiale er ikke med i denne studien.  

Dataene er også analysert for yngre aldersgrupper. Dermed kan man sammenligne forekomsten av meldepliktige infeksjonssykdommer blant de yngre aldersgrupper og de som er 65 år eller eldre.

Samlet sett ble det meldt færre infeksjonstilfeller blant befolkningen ≥ 65 år sammenliknet med 20-64 åringer. Systemiske bakterielle sykdommer og infeksjoner med resistente mikrober var hyppigere hos personer ≥ 65 år, mens mat- og vannbårne sykdommer, sykdommer som overføres med blod eller seksuelt og (ikke-systemiske) vaksineforebyggbare sykdommer var hyppigere hos de som er yngre enn 65 år.

Forekomsten av de fleste sykdommene har ikke endret seg over tid, men symptomatiske MRSA-infeksjoner økte fra 1:100 000 i 1995 (første året dette var meldepliktig) til 14:100 000 i 2011.

Studien understreker viktigheten av å forebygge systemiske bakterielle infeksjoner hos personer ≥ 65 år. Dette kan oppnås ved å øke opptaket av pneumokokk- og influensavaksine blant eldre, og ved informasjon som minner eldre og deres omsorgspersoner om betydningen av søke lege ved tegn på systemisk infeksjon. Generelle smitteverntiltak, screening av risikogrupper og forsiktig bruk av antibiotika kan hindre ytterligere økning i antibiotikaresistente infeksjoner.