Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Folkehelseinstituttet gir ingen råd om risikomerking av kyllingkjøtt

Publisert Oppdatert


I en sak i Nationen 11. september foreslår en av Folkehelseinstituttets forskere at «Det må vurderes om det burde stå på pakken at kylling er et risikoprodukt og at man bør utvise nitid kjøkkenhygiene og være varsom når man behandler den». Folkehelseinstituttet vil imidlertid understreke at vi foreløpig ikke har tilstrekkelig kunnskap til å gi konkrete råd om slik risikomerking.Har du funnet en feil?

kylling, kjøkkenhygiene, mat, matsmitte
Foto: Colourbox.com
Folkehelseinstituttet (FHI) konstaterer at det er påvist antibiotikaresistente E. coli-bakterier i fjørfe og fjørfekjøtt. På sikt frykter helsemyndighetene at mange mennesker kan bli bærere av resistente bakterier, og dermed kan risiko for å få infeksjon med bakterier som er vanskelig å behandle med antibiotika øke.

Foreløpig er det ikke påvist økt forekomst av infeksjoner med antibiotikaresistente E. coli-bakterier av samme type som fra kylling i den norske befolkningen. FHI har i samarbeid med Veterinærinstituttet og andre forskergrupper satt i gang forskningsprosjekter for snarest å få kunnskap om slike infeksjoner kan være oversett i befolkningen og for om mulig få bedre kunnskap om risiko knyttet til resistente bakterier i fjørfekjøtt. Den informasjon vi har tilgjengelig i dag, viser at forekomsten av resistente bakterier i kylling produsert i våre nærmeste naboland (Sverige og Danmark) er lik eller noe høyere enn i Norge. Flere andre europeiske land har også høy forekomst.

Dersom de igangsatte forskningsprosjektene viser at det er knyttet helserisiko til inntak av kyllingkjøtt og andre fjørfeprodukter, vil helsemyndighetene måtte vurdere å merke slike kjøttvarer som risikoprodukter etterfulgt av hygieneråd for behandling av rått fjørfekjøtt slik at forbrukere kan unngå bakterier i maten.

Mattryggheten i Norge er generelt god, men smittestoffer fra mat kan forekomme. Folkehelseinstituttet anbefaler forbrukere å ha god kjøkkenhygiene, deriblant å følge hygienerådene for behandling av rått fjørfekjøtt.