Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oppdatering 18. november 2013

Flere tilfeller av botulisme blant injiserende rusmisbrukere

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet varslet 18.oktober om tilfeller av botulisme hos personer som hadde injisert heroin. Per 18.november 2013 er det meldt fire bekreftede og tre mistenkte tilfeller i dette utbruddet. De syke er fra Oslo-området og Vestfold. Det er viktig med økt oppmerksomhet på mulig forurenset heroin som kan være i omløp.


grønn sprøyte.jpg
Rusmisbrukere og helsepersonell som er i kontakt med misbrukere må være oppmerksomme på muligheten for at heroin som sirkulerer i Oslo-området og Vestfold, kan være forurenset med botulismesporer. Det er dermed også nødvendig å ha oppmerksomhet på botulismesymptomer hos injiserende misbrukere.

Det har ikke vært noen dødsfall blant de syke. Fire av de syke er menn og tre er kvinner, og de syke er i aldersgruppen 35-55 år.  Seks av de syke er innlagt på sykehus i Oslo-området og én i Tønsberg.

Botulisme

Botulisme er en alvorlig sykdom med nervelammelser, som skyldes toksiner (giftstoffer) produsert av bakterien Clostridium botulinum. Det finnes tre former for botulisme: matbåren-, sår- og spedbarnsbotulisme. Injiserende misbrukere kan utvikle en alvorlig form for sårbotulisme når de injiserer stoff.

Symptomer, prøvetaking og helsehjelp

De som selv injiserer heroin, eller er i kontakt med mennesker som tilhører denne gruppen, bør ta kontakt med helsetjenesten (legevakt, lege, rusomsorgen i egen kommune o.l.) ved symptomer.

Injiserende misbrukere som utvikler kliniske tegn på botulisme, skal henvises til sykehus for vurdering og prøvetaking. Prøvetaking kan ikke skje i primærhelsetjenesten.  

Symptomer:

  • Øyelokkslammelser
  • Dobbeltsyn
  • Svelgevansker/talebesvær
  • Lammelser
  • Uttalt munntørrhet
  • Vanskeligheter med å puste

Tiden fra smitte til sykdom (inkubasjonstiden) kan variere med cirka 7-14 dager.

Smitteveier

Hudinfeksjoner og abscesser er vanlig hos misbrukere. Bakterier som danner sporer, som botulismebakterien, kan gi alvorlig infeksjon ved at stoffmisbrukere injiserer heroin som er forurenset med bakterier, under huden (subkutant) eller inne i muskelvev (intramuskulært). Også brukerutstyr kan være forurenset med bakterier.

Tiltak

Oslo kommune har informert legevakter og relevante institusjoner som er i kontakt med misbrukere om igjen å informere misbrukere om faren for botulisme ved heroininjeksjon samt om å være oppmerksom på symptomer hos brukere. Helsedirektoratet har tatt kontakt med fylkeslegen i Oslo og Akershus samt Vestfold, slik at kommunene blir orientert om situasjon.

Folkehelseinstituttet har informert de regionale helseforetak rundt om i landet. Det europeiske varslingssystemet for smittevernhendelser er også informert.

Tidligere utbrudd av sårbotulisme

Det er tidligere rapportert om klynger med tilfeller av sårbotulisme både i Norge og andre europeiske land, blant annet England, Tyskland, Sveits og Irland. Smittekilden har vært mistenkt å være forurenset narkotika eller forurensede kanyler.