Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Botulisme hos injiserende rusmisbruker i Oslo-området

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet er varslet om et tilfelle av klinisk sannsynlig botulisme hos en person som hadde injisert heroin intramuskulært. Dersom smittekilden er forurenset heroin, kan man forvente at flere blir syke. Det er viktig med økt oppmerksomhet på mulig forurenset heroin som kan være i omløp.


Har du funnet en feil?

Sprøyte heroin
Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Pasienten utviklet symptomer 26.12.2014 og er innlagt på sykehus. Den syke oppholder seg vanligvis i rusmiljøet i Oslo. Det er ikke meldt om flere mistenkte tilfeller så langt.

Heroin i Oslo-området kan være forurenset

Rusmisbrukere og helsepersonell som er i kontakt med misbrukere må være oppmerksomme på muligheten for at heroin som sirkulerer i Oslo-området kan være forurenset med botulismesporer. Det er dermed også nødvendig å ha oppmerksomhet på botulismesymptomer hos injiserende misbrukere.

Botulisme

Botulisme er en alvorlig sykdom med nervelammelser, som skyldes toksiner (giftstoffer) produsert av bakterien Clostridium botulinum. Det finnes tre former for botulisme: matbåren-, sår- og spedbarnsbotulisme. Injiserende misbrukere kan utvikle en alvorlig form for sårbotulisme når de injiserer stoff.

Symptomer, prøvetaking og helsehjelp

De som selv injiserer heroin, eller er i kontakt med mennesker som tilhører denne gruppen, bør ta kontakt med helsetjenesten (legevakt, lege, rusomsorgen i egen kommune o.l.) ved symptomer. Injiserende misbrukere som utvikler kliniske tegn på botulisme, skal henvises til sykehus for vurdering og prøvetaking. Prøvetaking kan ikke skje i primærhelsetjenesten. 

Symptomer på botulisme:

  • Øyelokkslammelser
  • Dobbeltsyn
  • Svelgevansker/talebesvær
  • Lammelser
  • Uttalt munntørrhet
  • Vanskeligheter med å puste

Tiden fra smitte til sykdom (inkubasjonstiden) kan ved injeksjonsbotulisme variere fra noen få dager til opp mot 2 uker. 

Smitteveier

Hudinfeksjoner og abscesser er vanlig hos misbrukere. Bakterier som danner sporer, som botulismebakterien, kan gi alvorlig infeksjon ved at stoffmisbrukere injiserer heroin som er forurenset med bakterier, under huden (subkutant) eller inn i muskelvev (intramuskulært). Også åpne sår og brukerutstyr kan være forurenset med bakterier.  

Tiltak

Oslo kommune har informert legevakter og relevante institusjoner som er i kontakt med misbrukere om å informere misbrukere om faren for botulisme ved heroininjeksjon, samt om å være oppmerksom på symptomer hos brukere. Det samme er gjort i pasientens folkeregistrerte kommune noen mil fra Oslo.

Det europeiske varslingssystemet for smittevernhendelser er også informert.

Tidligere utbrudd av sårbotulisme

Høsten 2013 var det et utbrudd med 4 bekreftede og 3 sannsynlige tilfeller av sårbotulisme hos stoffmisbrukere i Oslo og Vestfold. Det er tidligere rapportert om klynger med tilfeller av sårbotulisme både i Norge og andre europeiske land, blant annet England, Tyskland, Sveits og Irland. Man har mistenkt at smittekilden har vært forurenset narkotika eller forurensede kanyler.