Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Den europeiske antibiotikadagen 18. november:

Antibiotika – både venn og fiende?

Publisert Oppdatert


Den europeiske antibiotikadagen markeres hvert år den 18. november. I Norge markeres dagen blant annet med en fagdag for helsepersonell om antibiotikabruk og resistens. I tillegg vil flere ulike lokale arrangementer rundt om i landet være rettet både mot leger og publikum.


Har du funnet en feil?

Fokus er riktig forskrivning av antibiotika for å sikre korrekt behandling samt å redusere antibiotikabruken og dermed forekomsten av resistente bakterier. Folkehelseinstituttet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har utarbeidet informasjonsmateriell til leger og foreldre om riktig bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn.

Nyttig informasjon til småbarnsforeldre og leger

Folkehelseinstituttet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har utarbeidet informasjonsmateriell til leger og foreldre om riktig bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn. Brosjyrene kan bestilles på Folkehelseinstituttets publikasjonssenter.

I uka før og etter antibiotikadagen vises en videosnutt som setter fokus på antibiotikabruk til barn i venterom på legekontor som har avtale med «Hvilepuls». Videoen er uten lyd.

Både verdifull og uheldig medisin?

Antibiotika er blant de legemidler som i et historisk perspektiv har hatt størst betydning for befolkningens helse. Ved hjelp av disse midlene har en fått kontroll over mange infeksjonssykdommer som tidligere var utbredt. Både forekomst og dødelighet er redusert som følge av behandling med antibiotika.

Antibiotikabruk gjør det også mulig å gjennomføre avansert medisinsk behandling og komplikasjoner etter kirurgiske inngrep og kreftbehandling. 

Antibiotikapreparater er, når de er brukt riktig, fortsatt livreddende medisiner i behandlingen av mange infeksjonssykdommer.

Men dessverre er det også uønskede effekter av antibiotikabruk både for den enkelte og samfunnet. Globalt har det vært en dramatisk økning i forekomsten av bakterier som er resistente mot de vanligste typene av antibiotika. Det er en klar sammenheng mellom bruk av antibiotika i samfunnet og forekomst av resistente bakterier. Siden resistente bakterier også kan smitte til personer som ikke bruker antibiotika, er det i alles interesse at antibiotika brukes riktig og bare når det trengs. Konsekvensene av antibiotikaresistens er redusert effekt av de ulike midlene og økt risiko for komplikasjoner og død av alvorlige infeksjoner. I Europa er det anslått at ca. 25 000 dødsfall hvert år skyldes infeksjoner med resistente bakterier.

Europeisk antibiotikadag logo norsk 2013.
Europeisk antibiotikadag logo norsk 2013.

Antibiotika – bare når det trengs

Bruken av antibiotika øker jevnt og trutt, og nå er det slik at antibiotika ikke bare brukes mot farlige sykdommer, men også mot ufarlige men kanskje plagsomme tilstander. I Norge har vi de siste 10 årene sett en jevn årlig økning i forbruket av antibiotika, tross økt oppmerksomhet på den stigende forekomsten av bakterier som er motstandsdyktige mot disse legemidlene.

Fra 2004 har andelen av befolkningen som fikk utlevert minst et antibiotikum på resept økt og i 2012 fikk en fjerdedel av befolkningen minst én antibiotikakur. I tillegg ser vi at det er bruken av resistensdrivende, bredspektrede midler som øker, på bekostning av mer smalspektret penicillin. Med økt fokus på forskrivning av antibiotika er det håp om å snu denne trenden. 

Å unngå unødig behandling med antibiotika vil kunne forebygge at resistente bakterier oppstår hos den enkelte og forebygge at forekomsten av resistente bakterier øker i samfunnet. Høy forekomst på samfunnsnivå øker også sjansen for å bli smittet med resistente bakterier enten man har brukt antibiotika eller ikke.

For å fremme riktig antibiotikabruk er det utarbeidet retningslinje for antibiotikabruk for både for spesialist- og primærhelsetjenesten.

Det Europeiske smittevernsenteret (ECDC) har i samarbeid med Folkehelseinstituttet laget en kort publikumsvideo som har fokus på antibiotikabruk og resistens.

Mer om antibiotika