Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

2013: Høy oppslutning om det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Publisert Oppdatert


De aller fleste barn og unge i Norge fikk i 2013 de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser oversikten over andelen barn som er vaksinert (vaksinasjonsdekningstall) fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Sammenlignet med 2012 er vaksinasjonsdekningen lik eller noe lavere for alle barnevaksinene.


Har du funnet en feil?

Barn, baby, barnevaksinasjonsprogrammet.jpg
Høy vaksinasjonsdekning er viktig for å få en sykdom under kontroll i befolkningen. Blir vaksinasjonsdekningen for lav, kan sykdommer vi i dag har kontroll over komme tilbake. På grunn av barnevaksinasjonsprogrammet har vi i Norge i dag kontroll over infeksjonssykdommer som polio og difteri. SYSVAK gir sentrale og lokale helsemyndigheter informasjon om vaksinasjonsdekningen i befolkningen.

Barn under to år

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet tilbys barn opp til to års alder vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste (DTP), polio, haemofilus influensa b (Hib), pneumokokksykdom, meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

Vaksinasjonsdekningen for haemofilus influensa b (Hib) og pneumokokksykdom i denne aldersgruppen var 95 og 93 %, det samme som i 2012.

For de andre vaksinene i programmet var dekningen lik eller sank med ett prosentpoeng fra 2012 til 2013 (se tabell 1), og ligger nå mellom 93 og 95 %.

Eldre barn

Statistikk for 9-åringer viser dekningsgraden for vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio som blir gitt i 8 års alder (2. klasse), i tillegg til dekningen for vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Vaksinasjonstallene for vaksine mot polio, difteri og stivkrampe viser en dekning på 91-92 %. For de andre vaksinene er dekningen på 95 % for 9-åringene, og dermed uendret fra 2012.

Vaksinasjonsdekningen for utgangselevene i ungdomsskolen (16-åringene) viser at dekningen for vaksine mot difteri, stivkrampe, meslinger, kusma og røde hunder er tilnærmet uforandret fra 2012 til 2013 og ligger på 91-94 %.

HPV–vaksine

Tall på vaksinasjonsdekningen for HPV-vaksinen gitt til jenter i 2009 publiseres i år sammen med dekningstall for de andre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. De første jentene som fikk tilbud om vaksinen inngår nå i statistikken for 16-åringer. Dekningsgraden for dette årskullet ligger på 67 %. For senere årskull er dekningsgraden høyere. For jenter født i 1998 og -99 har 76 % fått tre doser.

Vaksinasjonsdekningen for HPV-vaksine til 11-12 åringer publiseres i egen statistikk to ganger per år. Neste oppdatering kommer i august 2014.

Dekningsstatistikk for hele landet 2013

Tabell 1. Vaksinasjonsdekning (prosent) for hele landet, 2012 og 2013.
Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

Sykdommer det vaksineres mot

Alder

År

Difteri

Stiv-krampe

Kik-hoste

Hib-infek-sjon

Mesling-er

Kusma

Røde hunder

Polio-myelitt

Pneumo-kokk-sykdom

HPV-infek-sjon*

2 år

2012

95

95

95

95

94

94

94

95

93

-

2013

94

94

94

95

93

93

93

94

93

-

9 år

2012

95

96

95

-

95

95

95

95

-

-

2013

92

92

95

-

95

95

95

91

-

-

16 år

2012

92

92

-

-

94

94

94

95

-

-

2013

91

92

-

-

94

94

94

94

-

67

*Kun jenter

Statistikk på fylkes- og kommunenivå

Helsestasjoner og andre vaksinasjonssteder melder vaksinasjoner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet til SYSVAK, og gir grunnlaget for beregningen av vaksinasjonsdekningen på fylkes- og kommunenivå. Dekningsstatistikken viser andelen barn i aktuelle aldersgrupper som er fullvaksinerte. Det vil si at de har fått alle de vaksinedosene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet for sin aldersgruppe. Statistikken er basert på barn bosatt i kommunen per 31.12. Vaksinasjonsdekning under 85 % i enkelte kommuner kan ha sammenheng med tekniske rapporteringsproblemer (se nedenfor). De kommuner dette gjelder bør sjekke om den lave dekningen er reell, eller om det skyldes feil i rapporteringen.

Se også:Vaksinasjonsstatistikk i Norgeshelsa