Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Millionstøtte til skandinavisk samarbeid om flåttbårne sykdommer

Forskere i Norge, Sverige og Danmark skal nå samarbeide tettere for å finne ut mer om flått. Prosjektet har en total ramme på 14,9 millioner norske kroner. Midlene skal gå til å utvikle et kunnskapsnettverk.

Flåttinnsamling - format for web. FHI
Flåttinnsamling - format for web. FHI

Erfaringsutveksling over landegrensene, som vil stå sentralt i prosjektet, skal blant annet forbedre diagnostikk og risikovurderinger i de tre landene. Prosjektet er også første steg i å bygge nettverk mot andre deler av Europa.

Flått og flåttbårne sykdommer er et stadig økende problem i de skandinaviske landene, og spesielt i regionen Øresund-Skagerrak-Kattegat. Et forsiktig estimat anslår at over 40.000 personer i regionen ble syke etter infeksjon med flåttbårne bakterier og virus i 2011.

I meldingssystemene er det trolig store mørketall når det gjelder faktisk antall tilfeller. Meldingssystemene for flåttbåren sykdom i de tre landene er også forskjellige, noe som gjør at datagrunnlaget ikke blir direkte sammenlignbart.

Det toårige EU-prosjektet ”ScandTick” tar sikte på å øke samlet kunnskap om flåttbårne sykdommer i de tre landene. EU (gjennom Interreg IV A ØKS-programmet) og norske myndigheter (ved Kommunal- og regionaldepartementet) finansierer prosjektet.  

Forskere ved Sørlandet Sykehus Kristiansand og Folkehelseinstituttet i Oslo skal samarbeide med Sahlgrenska Universitetssjukehus i Gøteborg, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping og Rigshospitalet i København. Ekspertise ved andre institusjoner, deriblant Universitetet i Agder, deltar i prosjektet. Sørlandet Europakontor har bidratt i utarbeidelsen av ScandTick-søknaden, og vil også stå for prosjektadministrasjonen.

Flått finnes i de fleste deler av verden, og det er til nå identifisert mer enn 900 arter. De mange flåttartene har ulik geografisk utbredelse, og viktigst i Norden er skogflåtten (Ixodes ricinus). Den kan bære med seg en rekke bakterier og virus som kan overføres til dyr og mennesker og forårsake sykdom.  

Den vanligste flåttbårne sykdommen hos menneske er Lyme borreliose, men de senere år har man sett en økning også i antall tilfeller av flåttbåren hjernebetennelse, kalt TBE (Tick Borne Encefalitt).  

Flåttmengden i Norden ser ut til å være økende, og det er også indikasjoner på at flåtten etablerer seg på nye steder i regionen. Den vanligste flåttbårne sykdommen hos mennesker i Norden er Lyme borreliose. Antallet meldte tilfeller av Lyme borreliose og  flåttbåren hjernebetennelse (skogflåttencefalitt eller Tick Borne Encefalitt), har økt i noen av de Nordiske landene de siste årene. Norske tall finnes på nettsiden Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS