Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn
Ny studie:

Hodelus i norske hjem: Tiltak, kostnader og kunnskap

For første gang er det blitt gjort en vitenskapelig studie i Norge på hvilke tiltak husholdninger gjennomfører mot hodelus, hvilke kostnader de har ved tiltak mot hodelus og hvor stor kunnskap man har. Ut fra studien ble det bl.a. konkludert med at hyppigere sjekking for hodelus er nødvendig for å redusere forekomsten.

kjemming hodelus
Det er viktig å sjekke barna for hodelus ofte, slik at smitte raskt kan oppdages og spredning unngås. FHI - Anne Lene Solbakken

Det er Folkehelseinstituttet, avdeling for skadedyrkontroll, som har utført studien. 6203 husstander i de fem kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø deltok ved å svare på et spørreskjema. Svarene viste bl.a. at:

 • Hyppigheten av sjekking for hodelus er for lav. ¾ av husholdningene sjekket sjeldnere enn en gang i måneden, og nesten halvparten sjeldnere enn to ganger i året. Da får hodelusene formert seg i mange generasjoner før de oppdages og mange andre blir smittet.
 • Nær ¾ brukte lusekam ved sjekkingen. Sjekking med lusekam gir høyest mulighet for å oppdage hodelus.
 • Så å si alle behandlet mot hodelus da dette ble oppdaget i husholdningen, og 94 % behandlet med lusemiddel.
 • Hvis husstanden tidligere hadde opplevd hodelus, ble sjekkemetodene forbedret og sjekkefrekvensen økte.
 • Over 90 % av husholdningene informerte skole, vennekrets eller andre i omgangskretsen hvis de oppdaget hodelus.
 • De fleste husholdningene (70 %) brukte lite penger (under 50 kr) på hodelusmidler og kammer årlig, men blant husholdninger som hadde opplevd smitte flere ganger, hadde noen problemer med kostnadene.
 • Mange hadde dårlig kunnskap om hodelus. Dette kom bl.a. fram ved at:
  • En av tre husholdninger holdt barna hjemme fra skolen i forbindelse med at de hadde hodelus (barn med hodelus bør ta behandling så fort som mulig og gå på skolen som vanlig). Dette gir en unødvendig samfunnsmessig kostnad i form av tapt skoletid for barna og arbeidstid for de voksne.
  • Over 40 % mente at omfattende rengjøring av hjemmet var nødvendig om noen i husstanden hadde hodelus (dette er ikke nødvendig). Mange sliter seg derfor trolig ut med unødvendig, overdreven rengjøring av hjemmet.

Hva kan gjøres for å redusere forekomsten av hodelus?

Det er viktig at personer med hodelus blir kvitt hodelusene så fort som mulig for å unngå at de smitter andre. For å få til dette, må hodelus oppdages raskt, og behandlingen må foregå på riktig måte. I undersøkelsen så vi at husholdningene var flinke til å starte behandling, og de var flinke til å informere omgangskretsen. Mange hadde imidlertid dårlig kunnskap om hodelus og sjekket altfor sjelden. Det viktigste enkelttiltaket er å øke sjekkefrekvensen i husholdningene slik at færre personer går rundt med uoppdagede hodelus som kan overføres til andre.

Referanse

Rukke BA, Birkemo T, Soleng A (2012). Head Lice in Norwegian Households: Actions Taken, Costs and Knowledge.

I samme studie ble det også gjort en undersøkelse på forekomsten av hodelus. Denne undersøkelsen kan du lese om her: Rukke BA, Birkemo T, Lindstedt HH, Ottesen P (2012). Head lice prevalence among households in Norway: importance of spatial variables and individual and household characteristics.