Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Selvmordsforsøk blant unge – hva sier de selv er årsaken? »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Selvmordsforsøk blant unge – hva sier de selv er årsaken?

Forskningsfunn

Selvmordsforsøk blant unge – hva sier de selv er årsaken?

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at både gutter og jenter oppga at en relasjonskonflikt var hovedårsaken til selvmordsforsøket. Som utløsende faktor kunne konflikten være i familien eller i forhold til venn, kjæreste eller annen nær person. Som bakenforliggende forhold var hovedårsaken til selvmordsforsøket knyttet til foreldrekonflikter.

Gutt med lue
Foto: colourbox.com

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at både gutter og jenter oppga at en relasjonskonflikt var hovedårsaken til selvmordsforsøket. Som utløsende faktor kunne konflikten være i familien eller i forhold til venn, kjæreste eller annen nær person. Som bakenforliggende forhold var hovedårsaken til selvmordsforsøket knyttet til foreldrekonflikter.


I studien presenteres årlig forekomst av sykehusbehandlete unge selvmordsforsøkere på Sykehuset Asker og Bærum Helseforetak i tidsperioden 1984 – 2006. Videre presenteres forhold de unge selv mener er utløsende og bakenforliggende faktorer for selvmordsforsøket. Intervjudata fra sykehus- og kommunehelsejournaler for 254 selvmordsforsøkere i alderen 13 – 19 år er analysert.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet Crisis i artikkelen “Adolescent Suicide Attempts in Bærum, Norway, 1984 – 2006. Trends, Triggers, and underlying Reasons”.

Familiekonflikter

Som utløsende faktor for selvmordsforsøket kunne konflikter være i forhold til foreldre, steforeldre, søsken, kjæreste, venn eller annen nærstående, mens relasjonskonflikter i familien ble oppgitt som hovedårsaken til selvmordsforsøket.

Rundt 1 av 3 gutter og 1 av 4 jenter fortalte at hovedkonfliktene både når det gjaldt utløsende og bakenforliggende årsaker til selvmordsforsøket var knyttet til konflikter rundt foreldrenes skilsmisse.

– Denne studien peker på betydningen av å involvere foreldrene i oppfølgingen etter unge menneskers selvmordsforsøk, sier Gudrun Dieserud ved Folkehelseinstituttet, direktør ved avdeling for selvmordsforskning og forebygging og førsteforfatter av artikkelen.

I kategorien problemer i familien oppga de unge også krangling mellom gifte foreldre, krangling mellom skilte foreldre og ekspartnere, samt deres nye partnere. Dette gjaldt både utløsende og bakenforliggende forhold.

– Når unge mennesker er så fortvilet at de gjør et selvmordsforsøk, må man alltid ta seg tid til å gå ordentlig inn i historiene bak forsøket. I enkelte tilfeller vil foreldrene trenge hjelp til å håndtere sine voksenkonflikter slik at deres barn ikke belastes, påpeker Dieserud.

Utløsende årsaker

  • Både gutter (32.7 %) og jenter (55.0 %) oppga at en relasjonskonflikt var hovedårsaken til selvmordsforsøket. Konflikten kunne være i forhold til foresatte, kjæreste, venn eller annen nærstående.
  • Den nest hyppigst kodete kategorien var ”Uspesifisert” – det vil hovedsakelig si at flere faktorer ble vurdert til å være likeverdige, eller at årsakene ikke var dekket av de brukte kategoriene. Denne kategorien ble brukt for 19.6 % av jentene og 23.1% av guttene. 
  • 4.8 % av jentene og 2.0 % av guttene oppga emosjonell krise som utløsende faktor, uten å knytte det til en spesiell hendelse. 
  • Psykotiske symptomer ble oppgitt av 4 % av guttene og 0.5 % av jentene, mens 2.1 % av jentene og ingen gutter oppga problemer på skole eller jobb.

Bakenforliggende forhold

Med bakenforliggende forhold menes problemer som har vart over tid, og som har vært med på å bygge opp den unges sårbarhet: 

  • Nesten halvparten av jentene, 47.1 %, og 30.8 % av guttene oppgir problemer i familien som belastning over tid.
  • Psykiske problemer over tid oppgis av 21.2 % av jentene og 28.8 % av guttene. 
  • Stoff- og/eller alkoholproblemer oppgis av 4 % av guttene og 1.6 % av jentene. Den uspesifiserte kategorien, der flere forhold vektet like sterkt ble brukt for 21.2 % av guttene og 11.1% av jentene.

Utvikling av selvmordsforsøk i studieperioden

Det finnes ikke en nasjonal oversikt over selvmordsforsøk i Norge. Denne studien er unik fordi den gir oversikt over et fenomen som antas å være utbredt, men som vi mangler fullgod oversikt over.

– I studieperioden fant vi en reduksjon i antall selvmordsforsøk for både gutter og jenter. Forekomsten var hele tiden høyere for jenter enn gutter, noe som er vanlig i selvmordsforsøksmaterialer, sier Dieserud.

Denne studien viser at det ikke har vært selvmordsforsøk blant barn under 15 år etter 1997. I gjennomsnitt gjentok 8.2 % av de unge selvmordsforsøk i løpet av 12 måneder, mens 11 % av de unge gjentok forsøk en eller flere ganger i løpet av hele studieperioden.

Kilde: Dieserud, G., Gerhardsen, R.M., Van den Weghe, H., & Corbett, K. (2010). Adolescent Suicide Attempts in Bærum, Norway, 1984 – 2006. Trends, Triggers, and underlying Reasons. CRISIS, 31 (5): 255-265.