Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Selvmordsforsøk blant unge – hva sier de selv er årsaken? »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Selvmordsforsøk blant unge – hva sier de selv er årsaken?

Forskningsfunn

Selvmordsforsøk blant unge – hva sier de selv er årsaken?

Publisert Oppdatert

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at både gutter og jenter oppga at en relasjonskonflikt var hovedårsaken til selvmordsforsøket. Som utløsende faktor kunne konflikten være i familien eller i forhold til venn, kjæreste eller annen nær person. Som bakenforliggende forhold var hovedårsaken til selvmordsforsøket knyttet til foreldrekonflikter.

Gutt med lue
Foto: colourbox.com

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at både gutter og jenter oppga at en relasjonskonflikt var hovedårsaken til selvmordsforsøket. Som utløsende faktor kunne konflikten være i familien eller i forhold til venn, kjæreste eller annen nær person. Som bakenforliggende forhold var hovedårsaken til selvmordsforsøket knyttet til foreldrekonflikter.


I studien presenteres årlig forekomst av sykehusbehandlete unge selvmordsforsøkere på Sykehuset Asker og Bærum Helseforetak i tidsperioden 1984 – 2006. Videre presenteres forhold de unge selv mener er utløsende og bakenforliggende faktorer for selvmordsforsøket. Intervjudata fra sykehus- og kommunehelsejournaler for 254 selvmordsforsøkere i alderen 13 – 19 år er analysert.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet Crisis i artikkelen “Adolescent Suicide Attempts in Bærum, Norway, 1984 – 2006. Trends, Triggers, and underlying Reasons”.

Familiekonflikter

Som utløsende faktor for selvmordsforsøket kunne konflikter være i forhold til foreldre, steforeldre, søsken, kjæreste, venn eller annen nærstående, mens relasjonskonflikter i familien ble oppgitt som hovedårsaken til selvmordsforsøket.

Rundt 1 av 3 gutter og 1 av 4 jenter fortalte at hovedkonfliktene både når det gjaldt utløsende og bakenforliggende årsaker til selvmordsforsøket var knyttet til konflikter rundt foreldrenes skilsmisse.

– Denne studien peker på betydningen av å involvere foreldrene i oppfølgingen etter unge menneskers selvmordsforsøk, sier Gudrun Dieserud ved Folkehelseinstituttet, direktør ved avdeling for selvmordsforskning og forebygging og førsteforfatter av artikkelen.

I kategorien problemer i familien oppga de unge også krangling mellom gifte foreldre, krangling mellom skilte foreldre og ekspartnere, samt deres nye partnere. Dette gjaldt både utløsende og bakenforliggende forhold.

– Når unge mennesker er så fortvilet at de gjør et selvmordsforsøk, må man alltid ta seg tid til å gå ordentlig inn i historiene bak forsøket. I enkelte tilfeller vil foreldrene trenge hjelp til å håndtere sine voksenkonflikter slik at deres barn ikke belastes, påpeker Dieserud.

Utløsende årsaker

  • Både gutter (32.7 %) og jenter (55.0 %) oppga at en relasjonskonflikt var hovedårsaken til selvmordsforsøket. Konflikten kunne være i forhold til foresatte, kjæreste, venn eller annen nærstående.
  • Den nest hyppigst kodete kategorien var ”Uspesifisert” – det vil hovedsakelig si at flere faktorer ble vurdert til å være likeverdige, eller at årsakene ikke var dekket av de brukte kategoriene. Denne kategorien ble brukt for 19.6 % av jentene og 23.1% av guttene. 
  • 4.8 % av jentene og 2.0 % av guttene oppga emosjonell krise som utløsende faktor, uten å knytte det til en spesiell hendelse. 
  • Psykotiske symptomer ble oppgitt av 4 % av guttene og 0.5 % av jentene, mens 2.1 % av jentene og ingen gutter oppga problemer på skole eller jobb.

Bakenforliggende forhold

Med bakenforliggende forhold menes problemer som har vart over tid, og som har vært med på å bygge opp den unges sårbarhet: 

  • Nesten halvparten av jentene, 47.1 %, og 30.8 % av guttene oppgir problemer i familien som belastning over tid.
  • Psykiske problemer over tid oppgis av 21.2 % av jentene og 28.8 % av guttene. 
  • Stoff- og/eller alkoholproblemer oppgis av 4 % av guttene og 1.6 % av jentene. Den uspesifiserte kategorien, der flere forhold vektet like sterkt ble brukt for 21.2 % av guttene og 11.1% av jentene.

Utvikling av selvmordsforsøk i studieperioden

Det finnes ikke en nasjonal oversikt over selvmordsforsøk i Norge. Denne studien er unik fordi den gir oversikt over et fenomen som antas å være utbredt, men som vi mangler fullgod oversikt over.

– I studieperioden fant vi en reduksjon i antall selvmordsforsøk for både gutter og jenter. Forekomsten var hele tiden høyere for jenter enn gutter, noe som er vanlig i selvmordsforsøksmaterialer, sier Dieserud.

Denne studien viser at det ikke har vært selvmordsforsøk blant barn under 15 år etter 1997. I gjennomsnitt gjentok 8.2 % av de unge selvmordsforsøk i løpet av 12 måneder, mens 11 % av de unge gjentok forsøk en eller flere ganger i løpet av hele studieperioden.

Kilde: Dieserud, G., Gerhardsen, R.M., Van den Weghe, H., & Corbett, K. (2010). Adolescent Suicide Attempts in Bærum, Norway, 1984 – 2006. Trends, Triggers, and underlying Reasons. CRISIS, 31 (5): 255-265.