Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny veileder:

Omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord

Publisert Oppdatert

Forside veileder.
Forside veileder.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utgitt en veileder til etterlatte ved selvmord. Hensikten med den er å synliggjøre både hjelpebehov og hvordan helsetjenesten og også andre tjenester kan bidra til å ivareta dem. Etterlatte ved selvmord har tradisjonelt ikke nødvendigvis fått en oppfølging som er tilpasset det spesielle traumet et selvmord er for de berørte.


Det registreres omtrent 525 selvmord i Norge hvert år. Rundt hvert selvmord er cirka ti mennesker sterkt berørt; det vil si 5250 mennesker årlig.

Tiltakene som omtales i veilederen er basert på relativt ny faglig erkjennelse av at mange etterlatte kan være i risikosonen for å utvikle alvorlige psykiske problemer. Etterlatte som ikke får nødvendig profesjonell bistand kan i tillegg utvikle fysisk sykdom. Fordi selvmord for mange fremdeles er tabubelagt og skambelagt, er det nødvendig med aktivt oppsøkende hjelpetilbud til etterlatte, og hjelpen må være tilpasset den enkeltes behov. I veilederen presenteres oppdatert kunnskap om virksomme tiltak.

Veilederen omhandler blant annet:

  • Forekomst og tiltak
  • Vanlige reaksjoner etter selvmord
  • Komplikasjoner som posttraumatisk stressforstyrrelse og komplisert sorg
  • Spesielle hensyn knyttet til barn
  • Kommunale tjenesters spesielle ansvar for å ivareta etterlatte og tilby profesjonell bistand.

Veilederen har en gjennomgang av juridisk rammeverk for oppfølging av etterlatte ved selvmord og en gjennomgang av alle aktuelle aktørers rolle overfor denne gruppen, fra politi/lege/prest, som er først på åstedet, til arbeidssted, skole og barnehage. Videre gis generelle råd om sosial nettverksstøtte og likemannsstøtte, det vil si støtte fra folk som har opplevd det samme.

Forskerne Gudrun Dieserud (prosjektleder), Kari Dyregrov og Mette Rasmussen på Folkehelseinstituttet har skrevet veilederen på oppdrag fra Helsedirektoratet. De har hatt bistand fra en rådgivningsgruppe bestående av både fagfolk i ulike deler av helsetjenestene, brukerorganisasjonen LEVE og fagfolk i Helsedirektoratet.

Veilederen kan lastes ned fra Helsedirektoratets nettsider.