Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn
Psykiatrireformen i Norge:

Kortere behandlingstid øker ikke risikoen for gjentatte selvmordsforsøk eller selvmord

Risikoen for gjentatte selvmordsforsøk eller selvmord har ikke økt på tross av at antall senger ved psykiatriske sykehus har gått kraftig ned de siste tiårene og at innleggelsene har kortere varighet, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Alvorlige psykiske lidelser som krever sykehusinnleggelse og tidligere selvmordsforsøk er blant de største risikofaktorene for selvmord. De siste tiårene har det skjedd store forandringer i psykiatrien i Norge. I perioden 1996-2006 hadde pasienter som var innlagt på psykiatriske sykehus som følge av selvmordsforsøk vesentlig kortere sykehusopphold enn i perioden 1984-1995. Resultater fra studien viser at det ikke ser ut til å ha påvirket risikoen for å gjenta et selvmordsforsøk eller å begå selvmord.

- At kortere sykehusopphold og dermed økt sannsynlighet for utskrivelser for tidlig ikke medførte økt risiko for verken selvmord eller å gjenta et selvmordsforsøk overasket oss. En rimelig tolkning er at et forbedret psykiatrisk helsetilbud generelt og utbygging av det polikliniske tilbudet spesielt har veid opp for færre senger og kortere innleggelser i perioden 1996-2006. Disse forbedringene i psykiatrien skyldes blant annet opptrappingsplanen for psykisk helse, sier doktorgradsstipendiat Håkon A. Johannessen ved Avdeling for selvmordsforskning og forebygging ved Folkehelseinstituttet.

Johannessen er førsteforfatter på artikkelen ” Changes in institutional psychiatric care and suicidal behavior: a follow-opp study of inpatient suicide attempters in Bærum, Norway” som er publisert i Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Studien er gjort i samarbeid med Bærum sykehus og Australian Institute for Suicide Research and Prevention.

Færre selvmord i perioden umiddelbart etter utskrivelse

Tidligere studier har vist at risikoen for selvmord etter innleggelse for psykiatrisk behandling er størst i perioden umiddelbart etter utskrivelse og at dette kan skyldes at pasienten ikke har fått tilstrekkelig behandling og derfor ikke er frisk nok for utskrivelse.

Kortere sykehusopphold og manglende bedring i tilstanden kan være spesielt alvorlig for psykiatriske pasienter som er innlagt etter selvmordsforsøk gitt den økte risikoen for gjentatte selvmordsforsøk eller selvmord.

Antallet for tidlige utskrivelser kan ha økt i Norge som følge av nedgangen i antall sengeplasser ved psykiatriske sykehus etter reformen. Færre sengeplasser kan gjøre det vanskeligere å balansere innlagte pasienters behov mot å gi plass til de som venter på behandling.

Resultater fra studien viser at pasienter i den første perioden hadde vesentlig lengre sykehusopphold enn pasientene som ble innlagt i perioden 1996-2006. I den første perioden forsøkte 18 prosent på nytt å ta selvmord innen 12 måneder etter utskrivelse, mens tilsvarende tall for pasientene i den andre perioden var 13 prosent. I perioden 1984-1995 tok 9,5 prosent av pasientene selvmord, mens 3,5 prosent tok selvmord fra 1996-2003. Selvmordene fant sted relativt lang tid etter utskrivelse.

- Antallet selvmord var for lavt til å kunne statistisk konkludere om det var en signifikant nedgang i perioden 1996-2003 sammenliknet med perioden 1984-1995. Men siden selvmordene inntraff lang tid etter utskrivelse er det ikke rimelig å anta at svakheter ved sykehusbehandlingen medvirket til selvmordene verken i første eller andre periode, sier Johannessen.

Om studien

Målet med studien har vært å undersøke om endringene i psykiatrireformen har ført til kortere innleggelser ved psykiatriske sykehus for de som prøver å ta selvmord. Videre undersøker studien hvorvidt sykehusinnleggelsens varighet og behandlingsperiode påvirker risikoen for nye selvmordforsøk eller selvmord.

Studien inkluderte alle som forsøkte å ta selvmord i Bærum kommune i perioden 1984-2006. Denne perioden ble igjen delt inn i periodene 1984-1995 og 1996-2006. I den sistnevnte perioden var antallet senger i psykiatrien betydelig redusert sammenliknet med perioden 1984-1995.

I perioden 1984-2006 forsøkte totalt 1574 personer over 15 år å ta selvmord i Bærum kommune, fordelt på 949 i perioden 1984-1995 og 625 i perioden 1996-2006. Av det totale antallet ble 330 innlagt for psykiatrisk behandling.

  • Relaterte saker