Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Villet egenskade blant unge cannabisbrukere

Publisert Oppdatert


Ungdom som røyker hasj eller marihuana har større risiko for villet egenskade – de gjør oftere selvmordsforsøk eller skader seg selv med vilje. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at slik villet egenskade skyldes cannabisbruk fordi ungdom som bruker cannabis, er mer problembelastet enn ungdom generelt.


Har du funnet en feil?

Slik konkluderer SIRUS-forsker Ingeborg Rossow sammen med Keith Hawton og Mette Ystgaard i en artikkel i Archives of Suicide Research. Studien er basert på data fra identiske skoleundersøkelser blant 9800 1516 år gamle skoleelever i Norge og England. Ungdommene har svart på spørsmål om villet egenskade, selvmordstanker og bruk av cannabis, samt en rekke andre forhold som henger sammen med både cannabisbruk og villet egenskade.

Sterkere sammenheng i Norge

Cannabisbruk var mer utbredt blant engelske enn blant norske ungdommer. Cannabisbrukere rapporterte oftere villet egenskade og selvmordstanker enn andre, og de var også i større grad belastet med ulike risikofaktorer for villet egenskade. Disse sammenhengene var sterkere blant norske ungdommer enn blant engelske.

Ungdom med mer problemer

– Den forhøyete risikoen for villet egenskade som vi ser blant cannabisbrukere, er knyttet til at denne gruppen er mer belastet på en rekke områder. De har lavere selvfølelse, mer problemer med foreldre og skole og i større grad psykiske problemer enn ungdom som ikke bruker cannabis, sier Ingeborg Rossow. Det ser derfor ut til at sammenhengen mellom cannabisbruk og villet egenskade i denne aldersgruppen kan forklares med andre forhold enn effekten av cannabisbruken i seg selv.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Ingeborg Rossow, Keith Hawton, Mette Ystgaard, (2009). Cannabis Use and Deliberate Self-Harm in Adolescence: A Comparative Analysis of Associations in England and Norway

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.