Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Villedende om rusforebygging i skolen

Publisert Oppdatert


Forebyggingsprogrammet Unge og rus er blitt løftet fram som et virkningsfullt tiltak mot rusmiddelbruk blant skoleungdom. I Oslo skal samtlige ungdomsskoler ta programmet i bruk, og mange er allerede i gang. En gjennomgang av programmets effekter gir imidlertid ingen holdepunkter for å anbefale det, sier Hilde Pape ved SIRUS.


Har du funnet en feil?

I en bredt anlagt evalueringsrapport fra 2006 ble Unge og rus anbefalt som det eneste skoleprogrammet med dokumenterte virkninger her til lands. En forskergruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet vurderte en rekke ulike programmer for rusforebygging i skolen.

- Hvorfor Unge og rus ble anbefalt, er for oss en gåte. Nå går dyrebar skoletid, penger og krefter med til et program som det faktisk mangler empirisk belegg for å si at påvirker de unges rusmiddelbruk i ønsket retning, sier Hilde Pape.

Pape har sammen med forskerkollegaene Bergljot Baklien og Ingeborg Rossow ved SIRUS gjennomgått studien som ligger til grunn for anbefalingen av programmet. Resultatene presenterer de i Tidsskrift for Den norske legeforening. De finner at man ikke kan trekke noen konklusjoner om virkningene av Unge og rus fordi foreliggende forskning om effektene av programmet er belemret med store svakheter. Om det virker eller ikke, er ifølge disse forskerne derfor et åpent spørsmål.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Pape, Hilde; Baklien, Bergljot; Rossow, Ingeborg. Villedende om rusforebygging i skolen.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.