Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Utelivsprosjekt etablerte godt samarbeid

Publisert Oppdatert


Oslo kommunes prosjekt Sammen lager vi utelivet tryggere (SALUTT) har klart å etablere et godt samarbeid mellom kommunen, utelivsbransjen og politiet.


Har du funnet en feil?

Det er en av konklusjonene i en evaluering Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har gjort av prosjektet. Evalueringen foreligger nå i rapporten «Oslo gjør utelivet tryggere – Evaluering av SALUTT».

– SALUTT skulle være et trepartssamarbeid mellom kommune, politi og serveringsbransjen. Utgangspunktet for dette samarbeidet var ikke det aller beste. Politiets innsats var til tider mangelfull i den første fasen, og bransjens involvering i prosjektet var også svak.

Det forteller Bergljot Baklien ved SIRUS. Sammen med kollega Kristin Buvik har hun evaluert prosjektet.

I følge Baklien har SALUTT klart å etablere et godt samarbeid mellom kommunen, utelivsbransjen og politiet. Det er bygget tillit, som igjen er viktig som grunnlag for seinere dialog med det enkelte utested. Den dialogbaserte tilnærmingen til utestedene innebærer raske og konstruktive tilbakemeldinger. Slik kan kommunen og skjenkestedene bli medspillere i stedet for motspillere i arbeidet med å redusere overskjenking og rusrelatert vold.

Overskjenkingen redusert med 17 prosentpoeng

SALUTT hadde som hovedmål å redusere og forebygge overskjenking, vold og ordensforstyrrelser, samt gi økt trygghetsfølelse på byen til Oslos befolkning.

SIRUS’ evaluering viser at andelen testkjøp som endte med servering ble redusert med 17 prosentpoeng på utestedene som ble besøkt av skuespillere i perioden 2011 til 2013. Testkjøp er kjøpsforsøk utført av skuespillere som spiller åpenbart påvirket mens de bestiller øl på serveringssteder. Det er imidlertid ingen signifikant forskjell mellom SALUTT-området og et kontrollområde, det vil si at den observerte nedgangen kan skyldes flere forhold enn tiltakene SALUTT har implementert.

Det har vært en nedgang i omfanget av vold og ordensforstyrrelser både i SALUTT-området og i Oslo sentrum generelt. Nedgangen kan imidlertid ha andre forklaringer enn de iverksatte SALUTT-tiltakene.

– Oppsummert ser det ut til at en rekke ulike datakilder peker i samme retning. Det har blitt vanskeligere å få servering når man fremstår som beruset, og det er mindre vold i Oslo sentrum, sier Baklien.

– Det er ikke mulig å isolert sett peke på årsakene til dette. Trolig skyldes dette en rekke forhold, der SALUTT inngår som ett av dem.

Referanser

Oslo gjør utelivet tryggere – Evaluering av SALUTT

Andre publikasjoner i prosjektet "Utelivet i Oslo"

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.