Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Ungdom spiller mindre etter fjerning av automater

Publisert Oppdatert


Både ungdom med pengespillproblemer og ungdom flest spiller totalt sett mindre etter at pengespillautomatene i 2007 ble fjernet fra kiosker og dagligvarebutikker. Etter forbudet økte pengespillingen på andre arenaer, som for eksempel på internett, men likevel har det totale omfanget av pengespill blant ungdom gått ned.


Har du funnet en feil?

Dette kommer frem i en ny studie som Ingeborg Rossow, Marianne Bang Hansen og Elisabet Esbjerg Storvoll har publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Pengespill på automater har tradisjonelt vært det vanligste og det mest problemskapende pengespillet blant ungdom. I 2007 ble pengespillautomatene fjernet fra det norske markedet. Forskerne har undersøkt hva fjerningen av automatene har betydd for spilleatferden til ungdom i Norge, både for de som hadde problemer med spillingen, og for ungdom flest.

– Pengespill på automater gikk rimeligvis kraftig ned etter forbudet, men samtidig så vi en økning i noen andre typer spill, sier forsker Ingeborg Rossow.

– Det så imidlertid ut til at spillingen totalt hadde gått ned etter forbudet, fortsetter hun.

Studien var basert på to store spørreundersøkelser blant elever i ungdomsskole og videregående skole, en som ble gjennomført ett år før forbudet, og en fra året etter.

Usikkerhet rundt fortolkning av resultatene

Hvorvidt forbudet hadde en betydning for omfanget av pengespillproblemer blant ungdom er mer usikkert fordi resultatene varierte med ulike indikatorer på spilleproblemer.

Det var en nedgang i andelen med selvopplevde spilleproblemer, mens screening-verktøyet SOGS-RA viste en økning i andelen risiko- og problemspillere. Blant disse problem- og risikospillerne var det imidlertid en nedgang i hvor ofte de spilte pengespill og det var færre med selvopplevde spilleproblemer.

Både ungdom med og uten spilleproblemer ser altså ut til å spille mindre etter fjerningen av spilleautomatene.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Referanse

Rossow I., Hansen M.B, Storvoll E.E. Changes in youth gambling after the removal of slot machines in Norway. Nordic studies on alcohol and drugs (2013); 30, 317-330.