Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ungdom og rusmiddelbruk

Publisert Oppdatert


Hilde Pape og Elisabet Storvoll tilbakeviser at narkotikabruk blant ungdom er blitt mer normalisert i dag. De finner også at ungdom som opplever å ha et dårlig forhold til foreldre, har større forbruk av rusmidler enn andre unge. Disse funnene omtales i to kapitler i den nye boka Ung i Norge – psykososiale utfordringer.


Har du funnet en feil?

Bruk av narkotika

I motsetning til hva som er hevdet – både i media og fra faglig hold – viser SIRUS-forskerne Pape og Storvoll at narkotika, nå som før, har størst appell til ungdom som strever på ulike livsområder. Deres analyser av data fra Ung i Norge-undersøkelsene i 1992 og 2002, avdekket at det ikke finnes holdepunkter for at illegal rusmiddelbruk har grepet om seg blant vanlige, velfungerende tenåringer. Det er heller ikke noe som tyder på at narkotika i større grad har fått nedslag i bedrestilte grupper av ungdomsbefolkningen i nyere tid – utviklingen synes tvert i mot å ha gått i motsatt retning. Ungdom flest holder seg unna de illegale rusmidlene og de som ikke gjør det, nøyer seg stort sett med å prøve dem. Fyll og tett drikking er utbredt blant ungdom som flørter med stoff, og etter alt å dømme er det alkoholen, og ikke de illegale rusmidlene som skaper størst problemer for disse ungdommene.

Foreldrenes betydning

Analyser av Ung i Norge-undersøkelsen i 2002 viser markant forhøyet forbruk av ulike rusmidler blant ungdom som opplever å ha en vanskelig relasjon til foreldrene. Man finner også høyere forbruk blant dem som svarer at foreldrenes forbruk er høyt, og dem som ofte får alkohol av foreldrene. I kapitlet diskuterer Storvoll og Pape hvordan slike funn kan fortolkes. Hovedkonklusjonen er at foreliggende forskning ikke kan gi noe entydig svar på hva sammenhengen mellom foreldrenes og de unges rusmiddelbruk skyldes.

Ny forskning om ungdom

Boka Ung i Norge – psykososiale utfordringer springer ut av ungdomsforskningsmiljøet på NOVA, og har de landsrepresentative Ung i Norge-undersøkelsene i 1992 og 2002 som hovedkilde. Boka presenterer ny forskning om de psykiske og sosiale utfordringer ungdom møter, med vekt på endringer de siste 10 – 15 årene. Ved siden av rusmiddelproblematikk presenteres artikler om bl.a. utvikling, seksuell identitet, spiseproblemer, depresjon og atferdsproblemer blant ungdom.

Referanse

Boka er utgitt på Cappelen Akademisk Forlag. Du kan låne boka Ung i Norge – psykososiale utfordringer på Rusfagsbiblioteket. Send en epost til rusfagsbiblioteket@fhi.no og oppgi navn og adresse.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.