Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Store endringer i synet på substitusjonsbehandling

Substitusjonsbehandling har nå blitt en akseptert og etablert del av behandlingstilbudet for misbrukere i Norden. I Norge og Finland er dette ganske nytt, her ble ikke slik behandling tatt i bruk før sent på 1990-tallet. Men går det medisinske fokuset i denne behandlingen på bekostning av det psykososiale, spør Astrid Skretting i ny artikkel.

- I dag har det medisinske fokuset i substitusjonsbehandlingen for rusmiddelmisbrukere blitt så sterkt at man kan spørre om det er i ferd med å fortrenge et psykososialt perspektiv. Forskningen viser relativt tydelig at psykososial støtte er nødvendig for pasienter i substitusjonsbehandling. Uten slik støtte kan det bli vanskelig å oppnå målene som ligger til grunn for behandlingen, sier Skretting.

Endret syn

I artikkelen belyser hun og Pia Rosenqvist fra Nordens Välfärdscenter (NVC) hvordan synet på og praksisen i substitusjonsbehandling i Norge, Sverige, Danmark og Finland har endret seg. De tar utgangspunkt i landenes offisielle retningslinjer som bestemmer under hvilke forhold, for hvem og av hvem substitusjonsbehandling skal tilrettelegges.

Sterk motstand

- I mange år var det sterk motstand mot substitusjonsbehandling i Norge, Sverige og Finland. Landene førte en restriktiv narkotikapolitikk og satset på en sosialfaglig tilnærming til misbruksproblemer heller enn en medisinsk. Debatten beveget seg så forbi fagmiljøene og var i perioder øverst på den politiske dagsorden, sier SIRUS-forsker Astrid Skretting.

Slutten av 90-tallet

Metadonbehandling startet i Danmark og Sverige på 1960-tallet, mens Norge og Finland ikke ga klarsignal til slik behandling før sent på 1990-tallet. I dag har imidlertid de to landene utvidet sin substitusjonsbehandling betraktelig. Retningslinjene har blitt mindre strenge selv om tilbudet i praksis inkluderer ulike kontrolltiltak. Terskelen for å motta substitusjonsbehandling har fortsatt å være lavest i Danmark der behandlingen er mer innrettet mot skadereduksjon enn i de andre landene.

Referanse

Artikkelen er publisert i Nordisk alkohol och narkotikatidskrift: Skretting, Astrid & Pia Rosenqvist; Shifting focus in substitution treatment in the Nordic countries

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.