Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Stor risiko for overdose etter behandling

Publisert Oppdatert


Risikoen for å dø av overdose for narkotikamisbrukere var nesten 16 ganger høyere de første fire ukene etter avsluttet behandling. Det viser en studie som har fulgt 276 personer i 8 år etter at de har vært i medikamentfri døgnbehandling.


Har du funnet en feil?

– Risikoen for overdosedød i løpet av de fire første ukene etter avsluttet behandling er så dramatisk at det bør settes i verk forebyggende tiltak, sier Edle Ravndal ved SERAF. Hun står sammen med SIRUS-forsker Ellen J. Amundsen bak studien som er publisert i Drug and Alcohol Dependence.

– Det er behov for ytterligere forskning fra lignende behandlingstiltak for å få mer systematisk kunnskap om hva overdosedød rett etter behandlingsslutt skyldes. Vi trenger også mer kunnskap om mulige forebyggende strategier, sier Ravndal.

Om studien I studien er 276 norske stoffmisbrukere, som i perioden 1998-1999 begynte i medikamentfri døgnbehandling, fulgt opp i 8 år med hensyn til dødelighet. I denne perioden døde 36 personer og 24 dødsfall ble klassifisert som overdoser.

Mye høyere risiko I løpet av de fire første ukene etter at de forlot behandlingen døde 6 personer av overdoser. Det gir en nesten 16 ganger høyere risiko enn ellers i 8 års-perioden. Alle disse avsluttet behandlingen før tiden. Det var ingen sammenheng mellom hvor lenge de hadde vært i behandling og dødelighet etter at de avsluttet behandlingsoppholdet. Heller ingen andre bakgrunnsfaktorer hadde sammenheng med overdosedød rett etter avsluttet behandling.

Løslatelse fra fengsler Funnene i denne studien overensstemmer med studier av risiko for overdosedød ved løslatelse fra fengsler. En ny studie av SIRUS-forsker Einar Ødegård m.fl. viser at risikoen for overdosedød blant narkotikamisbrukere var nesten ti ganger høyere de første to ukene etter løslatelse.

Referanse

 Edle Ravndal, Ellen Johanna Amundsen, (2010). Mortality among drug users after discharge from inpatient treatment: An 8-year prospective study

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.