Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Snus effektiv metode for å slutte å røyke

Publisert Oppdatert


Å bruke snus kan være en mer effektiv metode for å slutte røyke enn medisinske nikotinprodukter. Snus ser imidlertid ut til å opprettholde avhengigheten av nikotin. Dette kommer fram i en ny observasjonsstudie som SIRUS-forskerne Karl Erik Lund og Janne Scheffels står bak.


Har du funnet en feil?

Sannsynligheten for å ha klart å slutte ved siste forsøk var mer en to og en halv gang så stor for røykere som hadde brukt snus som sluttemetode sammenlignet med de som hadde brukt nikotintyggegummi, i følge studien.

– For første gang har vi norske data der effekten av snus som metode for å slutte å røyke er sammenlignet med medisinske produkter. Vår studie tyder på at snus kan være en mer effektiv metode enn de vanligste røykeslutt-produktene på det norske markedet, sier forskningsleder Karl Erik Lund. Han står sammen med Ann McNeill og Janne Scheffels bak studien, som er publisert i tidsskriftet Nicotine and Tobacco Research.

Om studien – Det finnes få eksperimentelle studier som sammenligner snus og medisinske produkter som metoder for røykeavvenning. Selvrapportering fra røykere som har brukt ulike metoder for å slutte å røyke kan derfor gi viktig informasjon, sier Lund.

Drøyt 14 500 norske menn mellom 20 og 50 år ble valgt ut tilfeldig fra et nasjonalt representativt webpanel. Av de drøyt 7 000 som svarte, var det rundt 1800 tidligere røykere og omtrent like mange nåværende røykere som hadde forsøkt å slutte noen gang. Disse ble spurt om metodene de hadde brukt for å slutte å røyke, og om utfallet av deres siste slutteforsøk.

Snus effektivt I studien ble det kontrollert for utdanning, antall tidligere forsøk på å slutte å røyke, oppfatning av risiko og alder. Sannsynligheten for at siste slutteforsøk var helt vellykket var over to en halv gang så høy for de som hadde brukt snus som røykesluttmetode sammenlignet med de som brukte nikotintyggegummi. Størst sannsynlighet for vellykket slutteforsøk var det blant de få som hadde brukt det reseptbelagte legemiddelet Champix.

Fortsatt nikotinavhengige Blant de tidligere eller nåværende røykerne som hadde prøvd å slutte ved hjelp av snus, var det litt over 60 prosent som rapporterte at de fortsatt brukte snus enten daglig eller av og til da undersøkelsen ble foretatt. Antallet som fortsatt brukte medisinske nikotinprodukter blant dem som hadde brukt dette som røykesluttmetode ved siste forsøk var litt under 10 prosent.

– Funnene våre tyder altså på at å bruke snus som røykesluttmetode i stor grad opprettholder nikotinavhengigheten, sier Lund.

Karl Erik Lund, Ann McNeill, Janne Scheffels, (2010). The use of snus for quitting smoking compared to medicinal products

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.