Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Opphør og tilbakefall vanlig blant sprøytebrukere

Total rekruttering til sprøytebruk – nye og tilbakefall – har holdt seg på ca 3000 personer per år siden 2003. Totalt er det ca 10 000 sprøytebrukere i Norge. Opphør av sprøytebruk i behandling, i fengsel og perioder der brukerne selv slutter er vanlig, men tilbakefall forekommer ofte.

- For første gang har vi beregnet summen av nye personer i Norge som rekrutteres til sprøytebruk og personer som faller tilbake til sprøytebruk etter minst ett års pause. Det er ønskelig å kunne skille mellom nye brukere og tilbakefall, men i dag finnes det ikke data og beregningsmetoder som gjør dette mulig, sier SIRUS-forsker Ellen J. Amundsen.

Hun har utviklet metoden og foretatt beregningen, som er publisert i tidsskriftet European Addiction Research.

Ingen nedgang siden 2003

Den totale rekrutteringen av sprøytebrukere på landsbasis steg jevnt fra midten av 1980-tallet til ca 2001, før den falt til ca 2003 og så flatet ut.

- Det ser altså ikke ut til at forebygging, behandling eller andre tiltak har bidratt til en ytterligere reduksjon i rekruttering til sprøytebruk etter 2003, sier Amundsen.

Utviklingstrekkene i rekruttering er de samme som for omfang av sprøytebruk: når mange rekrutteres stiger omfanget, og når få rekrutteres faller omfanget. - Men slike trekk vil også være avhengig av opphør av og tilbakefall til sprøytebruk, sier Amundsen.

Beregningsmetode

Inntak av narkotiske stoffer ved bruk av sprøyter foregår i stor grad i det skjulte og det er ikke lett å gi gode og presise tall for omfang av og rekruttering til gruppen av sprøytebrukere. Omfang av sprøytebruk i Norge beregnes ut fra tall for overdoser og dødelighet av overdoser blant sprøytebrukere. Totalt var det mellom 8800 og 12 500 sprøytebrukere i Norge i 2009. Men til nå har det ikke vært tall for rekruttering.

Til beregningen av total rekruttering - nye og tilbakefall - benyttes endring i omfang over tid og anslag på opphør av sprøytebruk. Totalt var det mellom 2200 og 3500 personer i 2008. Bruken kan opphøre ved at sprøytebrukerne selv slutter, gjennom behandling, under fengselsopphold eller ved dødsfall.

Referanse

Ellen Johanna Amundsen, Anne Line Bretteville-Jensen, Ludwig Kraus, (2011). A method to estimate total entry to hard drug use : The case of intravenous drug use in Norway

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.