Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Omfattende narkotikamisbruk utfordrer fengslene

Publisert Oppdatert


Andelen som bruker alkohol ofte er tre til fire ganger høyere blant innsatte i norske fengsler enn i befolkningen ellers.


Har du funnet en feil?

To tredjedeler av de innsatte har misbrukt narkotika i perioden før innsettelsen, og nesten halvparten har hatt et tungt misbruk. Omfanget stiller fengslene overfor enorme utfordringer, skriver SIRUS-forsker Einar Ødegård.

Ødegårds studie er publisert i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift og bygger på selvrapportering fra de innsatte. Spørreskjema ble sendt til alle de ca 2700 innsatte i norske fengsler i 2002.

Alkohol

Andelen som bruker alkohol ofte er tre til fire ganger høyere blant innsatte enn i befolkningen ellers. Alkoholkonsumet blant innsatte skiller seg også ut ved at det er dobbelt så mange som ikke drikker. Det betyr ikke at man avstår fra andre rusmidler; andelen som bruker narkotika er større blant de som ikke drikker alkohol enn blant de som drikker.

Narkotika

Om lag 70 prosent av de innsatte i fengslene hadde brukt narkotika i tiden før innsettelsen. Cannabis var mest utbredt, og deretter fulgte amfetamin, kokain og heroin. Nesten halvparten av de innsatte hadde det som må beskrives som et tungt misbruk før innsettelsen, og ca en fjerdedel var sprøytemisbrukere.

Om lag to tredjedeler av de innsatte hadde blitt tilbudt narkotika og halvparten hadde brukt narkotika noen gang de har sittet inne. Under den aktuelle soningen hadde ca. en tredjedel brukt narkotika i fengslet.

Kontroll vs behandling

Ødegård drøfter i artikkelen hvilke konsekvenser det utbredte narkotikamisbruket har for fengselsvesenet:

– Med det betydelige narkotikamisbruket blant innsatte er fengslenes oppgave blitt mer krevende, sier Ødegård. Det bunner ikke minst i at narkotikamisbruk forstås både som sykdom og som kriminell atferd. Fengslene skal påse at de innsatte ikke bruker narkotika samtidig som metadon og subutex deles ut til en del av de innsatte. Kloramid til å rengjøre sprøyter er gjort tilgjengelig, og i enkelte anstalter er det også mulig å bytte brukte sprøyter med nye sprøyter, samtidig som sprøyter skal og blir beslaglagt.

Omfanget av syke innsatte

At straffegjennomføring har måttet ta medisinske hensyn er ikke noe nytt. Overfor syke mennesker bak murene er det gitt unntak og konsesjoner i forhold til regelverket for straffegjennomføring.

– Det nye er antallet og omfanget av innsatte som kan komme i kategorien ”syk”. Hvis man legger til grunn at nær halvparten av de innsatte har et ”tungt” narkotikamisbruk og derfor et behandlingsbehov, og videre at en fjerdedel av de innsatte er injeksjonsmisbrukere med et smittevernbehov, som skulle tilsi utdeling av sprøyter, kan unntaksbestemmelser bli en regel. I så fall står den moderne fengselsinstitusjonen overfor sin kanskje største utfordring noen gang, sier Ødegård.

Referanse

Ødegård E (2008). Narkotika- og alkoholproblemer blant innsatte i norske fengsler (pdf). Nordisk alkohol- og narkotika tidsskrift 35.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.