Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Olweus-programmet kan forebygge rusmisbruk

Publisert Oppdatert


Flere evalueringer har vist at Olweus-programmet mot mobbing i skolen har effekt. I følge en studie av Ellen Amundsen og Edle Ravndal kan programmet også forebygge eller utsette rusmisbruk blant ungdomskoleelever. Men programmet reduserer ikke drikking av alkohol generelt.


Har du funnet en feil?

Olweus-programmet mot mobbing har vist seg å redusere mobbing i skolen. Siden mobbere kan vise annen antisosial atferd som også inkluderer rusmisbruk ville forskerne Ellen Amundsen ved SIRUS og Edle Ravndal ved SERAF undersøke om programmet også bidrar til å redusere rusmiddelbruk blant skoleelever. Resultatene er publisert i tidsskriftet Drugs: Education, Prevention & Policy.

Skolestudie

Forskerne studerte et forsøk i Oslo hvor Olweus-programmet ble startet opp i 7-9. klasse i 2000/2001 og videreført til 10. klasse. Elever fra 13 til 15 år i seks skoler der fire iverksatte Olweus-programmet, mens to ikke gjorde det, svarte årlig på spørreskjemaer om rusbruk. Elevens rusbruk ble fulgt fra to og opp til fire år.

Forebygge rusmisbruk

Det var ingen forskjell mellom skolene på antall ganger elevene hadde drukket alkohol. Men bruk av cannabis og det å være full ofte var mindre vanlig blant elever i skoler hvor Olweus-programmet ble iverksatt. Dette tyder på at programmet kan forebygge eller utsette rusmisbruk blant ungdomskoleelever. Men programmet reduserte ikke drikking av alkohol generelt i de skolene som var med i studien.

Ressurskrevende program

Olweus-programmet er ressurskrevende, og det må trolig mye innsats til for å utsette oppstart av – eller bidra til mindre bruk av – rusmidler blant ungdom. Det er påvist at skolebaserte forebyggingsprogrammer som sikter mot redusert rusmiddelbruk kun har kortvarige eller ingen effekter. Olweus-programmet bygger på positiv interesse og engasjement fra de voksne, samt klare grenser for uakseptabel atferd. Programmet følger opp både mobberen, den som blir mobbet, og miljøet i klassene.

Referanse

Ellen Johanna Amundsen, Edle Ravndal, (2010). Does successful school-based prevention of bullying influence substance use among 13-to 16-year-olds?, Drugs: Education, Prevention and Policy, Volume 17,  Issue 1, 2010, doi: 10.3109/09687630802095591 

(Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.