Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Økt eksperimentering blant unge voksne

Andelen unge voksne mellom 20 og 30 år som har brukt amfetamin eller kokain noen gang, har økt siden slutten av 1990-tallet, mens bruk siste seks månedene har vært stabil. Tallene for ungdom i alderen 15-20 år og voksne viser en nedgang for bruk noen gang og bruk siste året for amfetamin og ecstasy og er stabile for kokain i samme periode, i følge en ny oversikt fra SIRUS.

– Dette tyder på at det er flere unge voksne som har eksperimentert med bruk av amfetamin og kokain. Men det at tallene for nylig bruk av stoffene ligger stabilt rundt to prosent, indikerer at det ikke har vært noen økning i gjentakende bruk, sier forskningsleder Astrid Skretting ved SIRUS. Hun står bak oversikten sammen med stipendiat Tord Finne Vedøy.

Om oversikten

Oversikten gir et bilde av hva ulike kunnskapskilder forteller om bruk av sentralstimulerende midler, dvs. amfetamin, kokain og ecstasy i Norge. Oversikten bygger på fire sett av spørreundersøkelser fra SIRUS om bruk av rusmidler i ulike grupper av befolkningen: Ungdom mellom 15 og 20 år, unge voksne i alderen 21 til 30 år, studenter ved Universitetet i Oslo og den voksne befolkningen. I tillegg presenterer den resultater fra undersøkelser blant sprøytemisbrukere, rusmiddelmisbrukere i behandling og andre kilder som belyser temaet.

Unge voksne

Det har vært en tredobling i andelen unge voksne på landsbasis som har brukt kokain noen gang, fra tre prosent i 1998 til ni prosent i 2006. Andelen som har brukt amfetamin noen gang, har økt fra fem til ti prosent i samme periode. I Oslo har økningen i kokainbruken vært fra syv prosent til 14 prosent. Man finner samme tendens blant studenter i Oslo. Men andelen unge voksne som har brukt amfetamin eller kokain siste seks måneder holder seg stabilt rundt to prosent.

Ungdom

Blant ungdom i aldersgruppen 15-20 år har det vært en nedgang det siste tiåret i andel som oppgir at det noen gang har brukt amfetamin og ecstasy. Bruken av kokain har holdt seg stabilt i overkant av to prosent. Den samme tendensen finner man i bruk siste seks måneder: nedgang til ca 1,5 prosent for amfetamin og stabilt 1,5 prosent for kokain.
Sammenheng med cannabis Det er en klar sammenheng mellom bruk av cannabis og sentralstimulerende midler både blant ungdom og unge voksne. Med økende antall ganger brukt cannabis var det en klar økning i andelen som også hadde brukt sentralstimulerende. Av de som har brukt cannabis mer enn 51 ganger hadde flertallet også prøvd amfetamin eller kokain. De aller fleste som oppga å ha brukt sentralstimulerende hadde tidligere brukt hasj.

Beslag

Når det gjelder beslag av sentralstimulerende midler, er bildet ikke entydig. Antall beslag av amfetamin har vært relativt stabilt i de senere år, mens det i de siste par år har vært en økning i beslaglagt mengde. Antall beslag av kokain viser en økning, mens beslaglagt mengde har variert. Antall beslag av ecstasy viser en nedgang.

Referanse

Astrid Skretting, Tord Finne Vedøy, (2009). Bruk av sentralstimulerende midler i Norge. Hva vet vi?

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.