Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny informasjon om narkotikabrukere i behandling

Publisert Oppdatert


Nærmere 9000 pasienter begynte i 2011 behandling for problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende medikamenter.


Har du funnet en feil?

– Denne type informasjon er ny i Norge. Antallet pasienter med alvorlige rusmiddel- og medikamentproblemer som påbegynner behandling i løpet av et kalenderår, er det nå mulig å hente ut fra et individbasert Norsk Pasientregister, sier forsker Grethe Lauritzen.

Sammen med kollega Ellen J. Amundsen har hun forfattet en rapport som redegjør for alders- og kjønnsfordeling for pasientene, hvilke rusmiddeldiagnoser som forekom i de ulike aldersgruppene og hvordan pasientene fordelte seg mellom behandlingsnivåene døgnbehandling og poliklinisk behandling.

En tredel av pasientene var kvinner og to tredeler menn. Kjønnsfordelingen varierte mellom de ulike aldersgruppene. Gjennomsnittsalderen var 34 år for kvinner og 35 år for menn.

Opioider dominerte

– Problemer med opioider (herunder heroin) dominerte blant dem som ble tatt inn i behandling. Rundt en tredel hadde dette som sin hoveddiagnose, sier Lauritzen.

– I tillegg var opp mot 30 prosent diagnostisert med skadelig bruk eller avhengighet av flere narkotiske stoffer/medikamenter. Tidligere norske behandlingsstudier viser at opioider ofte inngår i et sammensatt rusmiddelproblem.

– Skadelig bruk eller avhengighet av cannabis utgjorde den tredje største gruppen med 18 prosent, forteller hun. Andelen cannabisbrukere i behandling var høyest blant unge pasienter.

I aldersgruppene over 55 år var skadelig bruk eller avhengighet av vanedannende medikamenter den hyppigste begrunnelsen for behandling.

Les hele rapporten

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.