Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Norske heroinbeslag på nivå med andre land

Tollvesenets og politiets samlede beslag av heroin utgjorde i gjennomsnitt fire prosent av årsforbruket av stoffet i perioden 2000–2008. Den norske beslagsandelen er på samme nivå som andre land. Det årlige forbruket av heroin er beregnet til om lag 1500 kilo i en SIRUS-rapport av Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen.

I perioden 2000–2008 ble det i gjennomsnitt beslaglagt 61 kilo heroin i Norge pr. år. Mengden som beslaglegges varierer mye fra år til år, fra 8 kilo heroin i 2007 til 129 kilo i 2004. Politiet stod for 98 prosent av alle beslag, mens Tollvesenet beslagla ca. 55 prosent av total mengde. Tollvesenets andel av total beslagsmengde har økt de siste tre årene.

Forbruk av heroin

SIRUS har beregnet hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år på oppdrag av Toll- og avgiftsdirektoratet. Det er første gang en slik beregning er gjort i Norge.

For å kunne beregne det samlete forbruket av heroin må man beregne antall brukere og mengde heroin de bruker i løpet av et år. Heroinbrukerne er delt inn i tre grupper: problembrukere, sporadiske brukere og eksperimentbrukere. Problembrukerne står for det meste av heroinforbruket i Norge.

Forskerne anslår at forbruket i perioden 2006–2008 var i underkant av 1500 kilo. Forbruket har gått ned fra 2000–2002 da det estimerte anslaget var i overkant av 2000 kilo. Nedgangen skyldes i all hovedsak en reduksjon i antall problembrukere i Norge i dette tidsrommet.

Beslag i forhold til beregnet heroinforbruk

Beslaglagt mengde utgjorde i gjennomsnitt fire prosent av beregnet heroinforbruk i perioden 2000–2008. Politi og tollvesenets beslag sto hver for cirka to prosent.

I forhold til beregnet forbruk og antall problembrukere skiller ikke norske beslag seg fra andre land der det finnes tilsvarende beregninger. I Norge beslaglegges 4,8 kg heroin pr tusen problembrukere mens tilsvarende tall for Storbritannia er 4,5 kg, Australia 4,9 kg, Italia 6,2 kg og Spania 3,9 kg.

Les SIRUS-rapport 8/2009: Heroinforbruk og heroinbeslag i Norge

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.