Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Narkotikabruken på gateplan varierer fra by til by

Publisert Oppdatert


I norske byer er det ulik narkotikabruk, narkotikapris og andel ikke-dødelige overdoser blant brukerne på gateplan. Det viser en undersøkelse Statens institutt for rusmiddelforskning har gjort blant narkotikabrukere på gateplan i syv norske byer.


Har du funnet en feil?

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har intervjuet 1020 narkotikabrukere i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Resultatene er nå publisert i rapporten "Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer".

–Dette er den mest omfattende undersøkelsen vi noen gang har gjort av såkalt "tunge" narkotikabrukere utenfor behandling eller fengsel i Norge, sier Linn Gjersing, forsker ved SIRUS.

Rapporten beskriver blant annet brukernes bosituasjon, type rusmiddel som blir brukt, hyppighet av bruk, inntekt og narkotikapriser.

Type stoff som ble brukt varierte fra by til by

De som ble intervjuet i Oslo og Bergen skilte seg fra de andre byene, ved at en høy andel hadde injisert heroin. 65 prosent av de spurte i Oslo sa de hadde injisert heroin siste fire uker, mens 44 prosent svarte det samme i Bergen. I de andre byene oppga 7 – 23 prosent det samme.

Trondheim skilte seg ut ved at mer enn halvparten (56 prosent) sa de hadde injisert morfin.

Stavanger/Sandnes skilte seg også ut, der svarte 32 prosent at de hadde injisert andre stoffer enn heroin, amfetamin eller morfin siste fire uker. Dette omfattet blant annet subutex, subuxone, metadon og GHB.

Amfetamin mest brukte rusmiddel

På landsbasis var amfetamin stofftypen som flest av de spurte hadde injisert siste fire uker (60 prosent), men bruken varierte fra by til by.

– Den høye amfetamin-andelen kan tyde på at dette er et stoff med god tilgjengelighet i Norge. Beslagstall fra Kripos viser at det er betydelig flere amfetaminbeslag enn heroinbeslag i de ulike politidistriktene, sier Linn Gjersing.

Nesten samtlige av de spurte hadde forsøkt heroin en eller annen gang, men kun litt under halvparten (43 prosent) av det totale utvalget hadde injisert heroin siste fire uker. Det var flere (47 prosent) blant de yngre (under 35 år) som hadde røykt heroin første gang de brukte stoffet, sammenlignet med de som var eldre.

Blant de eldre (over 35 år) var det flere som hadde injisert første gang de brukte stoffet (68% blant de som var mellom 35-44 år og 79% for de eldre enn 44 år).

1/3 av de spurte hadde brukt både amfetamin og heroin siste fire uker.

Flest ikke-dødelige overdoser blant de som ble intervjuet i Bergen

Andelen som oppga å ha hatt overdoser noen gang, siste år og siste måned varierte fra by til by.

I Bergen og Trondheim oppga 71 prosent at de hadde hatt én eller flere ikke-dødelige overdoser noen gang. Til sammenligning var andelen i Tromsø 54 prosent.

Bergen var byen hvor flest brukere (27 prosent) hadde hatt én eller flere overdoser i løpet av det siste året, etterfulgt av Oslo og Trondheim med 24 prosent. I tillegg hadde Bergen (9 prosent) og Oslo (10 prosent) den høyeste andelen som hadde hatt en ikke-dødelig overdose siste fire uker.

Prisforskjeller mellom byene

De som ble intervjuet i Oslo oppga å ha betalt 200 kr for en brukerdose med heroin (0,2 g), mens brukerne i Stavanger/Sandnes, Trondheim og Tromsø hadde betalt 500 kr. En brukerdose amfetamin (0,2 g) oppga brukerne i Oslo og Stavanger/Sandnes å ha betalt 100 kr for, mens brukerne i Tromsø hadde betalt 200 kr.

Lite kriminalitet og prostitusjon

Gjersing forteller at det var relativt få som rapporterte inntekt fra illegal virksomhet. 1/3 oppga stoffsalg som en inntektskilde, mens kun 11 prosent sa at de skaffet penger gjennom vinningskriminalitet. Enda færre (2 prosent) oppga prostitusjon som inntektskilde.

I stedet oppga en hovedandel legale inntektskilder. De fleste oppga mer enn en inntektskilde (1,7 i gjennomsnitt). Det er derfor sannsynlig at den legale inntekten ble supplert med illegale inntektskilder ved behov.

Gir øyeblikksbilde av narkotikabruken

– Formålet med undersøkelsen er å gi et øyeblikksbilde av den illegale, såkalt «tunge» narkotikabruken i syv norske byer høsten 2013, sier Gjersing.

– Vi har også ønsket å beskrive brukerne av tunge narkotiske stoffer, og se etter likheter og ulikheter i bruksmønstre mellom utvalgene i de syv byene.

Gjersing understreker at funnene kan være basert på tilfeldig variasjon. Det kan være at eksempelvis heroin er mer brukt i noen byer, men at dette var lite tilgjengelig på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. En vil derfor måtte gjenta denne type undesøkelse for å kunne si noe om hvordan situasjonen er over tid.

Rapporten er forfattet av forsker Linn Gjersing og rådgiver Thomas Anton Sandøy.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016