Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Narkotika fører til store omkostninger for tredjepart

Publisert Oppdatert


Mer enn halvparten av de spurte i en studie i fire nordiske hovedsteder har på et tidspunkt kjent til og bekymret seg over narkotikabruk hos noen de kjenner personlig. 10 % av disse sier at dette har ført til betydelig påkjenninger for dem. Disse omkostningene for tredjepart bør tas med i beregninger over kostnadene narkotikabruk påfører samfunnet.


Har du funnet en feil?

Slik konkluderer en gruppe nordiske forskere med bl.a. SIRUS-forskerne Hans Olav Melberg og Astrid Skretting, i en artikkel i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift.

- Studien viser at det er viktig å inkludere menneskelige omkostninger for å få et riktigere bilde av de samlede kostnadene narkotikabruk påfører samfunnet. Selv ved moderate anslag er belastningene som familie og venner påføres større enn de fleste andre kostnadene som følge av narkotikabruk, sier Melberg.

Om studien

I studien prøver forskerne ut ulike beregningsmetoder for å måle de menneskelige omkostningene ved narkotikabruk. Data er hentet fra et representativt utvalg på 3092 personer over 18 år i de fire nordiske hovedstedene København, Helsinki, Oslo og Stockholm.

Over halvparten berørt

Studien viser at mer enn halvparten av de spurte i byene på et eller annet tidspunkt har kjent til og bekymret seg over narkotikabruken til noen de kjenner personlig. På en skala fra 0 til 10 rapporterte de om at den gjennomsnittlige skaden i form av følelsesmessig smerte og lidelse de ble påført lå på 2. Men 10 prosent av de som kjente narkotikabrukere indikerte at skaden de var påført lå på over 5.

Kvinner og familiemedlemmer

- Tallene viser at det er svært mange som personlig har kjent eller kjenner noen som bruker narkotika. Av disse igjen er det en ikke ubetydelig gruppe som påføres store menneskelige belastninger. Dette gjelder spesielt kvinner og familiemedlemmer. Disse gruppene bærer de største belastningene ved narkotikabruk, og det er et spørsmål om de tilbys et godt nok støtteapparat i de nordiske landene i dag, sier Melberg.

Referanse

Melberg H et al: Measuring the harm of illicit drug use on friends and family, Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Volume 28, Issue 2, Pages 105–121, ISSN (Online) 1458-6126, ISSN (Print) 1455-0725, DOI: 10.2478/v10199-011-0012-5, June 2011

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.