Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mer bruk blant cannabisbrukere

Publisert Oppdatert


Cannabisbrukere får forskrevet mer legemidler mot angst og søvnvansker – benzodiazepiner – enn andre. Det kan tenkes at de kan ha andre motiver enn symptomlindring, for eksempel rus, når de bruker disse midlene. Dette viser en studie som er publisert i Tidsskrift for den norske legeforening.


Har du funnet en feil?

- Vi vet fra tidligere at leger forskriver benzodiazepiner hyppigere til pasienter med høyt alkoholforbruk enn til andre, mens vi vet lite om dette også gjelder pasienter med illegalt rusmiddelbruk sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

- I denne studien har vi undersøkt forholdet mellom cannabisbruk og forskriving av benzodiazepin hos unge voksne, sier Rossow. Hun står bak studien sammen med Hege Kornør, Willy Pedersen, Tillman von Soest og Jørgen Bramness.

Om studien Data om bruk av cannabis og forskrivning av benzodiazepiner hos 2 606 deltakere i spørreundersøkelsen Ung i Norge longitudinell (UiN) ble analysert. Selvrapporteringsdata fra denne undersøkelsen ble koblet med data fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister. Andre forklaringsvariabler som ble undersøkt var alder, kjønn og bosted.

Foreskrives mer til cannabisbrukere 55 deltakere, dvs. 2,1 % hadde fått utlevert minst én resept på benzodiazepiner. Benzodiazepiner ble oftere forskrevet til unge voksne med hyppig cannabisbruk og høyt angstnivå. Pasientens kjønn, alder eller om vedkommende var bosatt i Osloområdet hadde ingen betydning for om pasienten fikk forskrevet benzodiazepiner.

Rapport

 Kornør, Hege; Willy Pedersen, Tilmann von Soest, Ingeborg Rossow & Jørgen G. Bramness, Bruk av benzodiazepiner og cannabis blant unge voksne