Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Marginale grupper i behandling

Hva kjennetegner systemene for alkohol- og narkotikabehandling i Norden fra 1880-tallet til i dag? Hvordan og hvorfor har nye ideer og institusjoner oppstått? Hvordan kan man forklare endringer og motstand mot endringer? Spørsmålene blir drøftet i en ny bok om den nordiske rusbehandlingens historie.

Det er det nordiske senteret for alkohol- og narkotikaforskning, NAD, som utgir boka kalt "On the margins: Nordic alcohol and drug treatment 1885-2007". Boka løfter fram tretten konkrete tidsbilder som til sammen framstiller den komplekse historien om rusbehandling i Norden.

Kapitlene som skildrer den norske historien er skrevet av SIRUS-forskerne Astrid Skretting og Ragnar Hauge og historiker Olav Hamran ved Teknisk Museum. Hauge og Skretting løfter fram to svært forskjellige deler av den norske behandlingshistorien; løsgjengerloven og behandling av sprøytemisbrukere i Oslo.

Løsgjengerloven Den norske løsgjengerloven eksisterte fra 1900 til 1970. Helt fra opprettelsen lå det en spenning i om dette først og fremst var en straffemetode eller en form for behandling. Fra å være en allment akseptert lovbestemmelse om tvangsarbeid overfor alkoholikere og omstreifere i første del av århundret, mistet den gradvis sin legitimitet fra 1950-tallet. Ragnar Hauge drøfter de juridiske, sosiale og behandlingsmessige argumentene som lå til grunn for innføringen av loven og de som førte til at den ble opphevet.

Behandling av sprøytemisbrukere Det har skjedd en dreining mot en mer medisinsk holdning til rusmisbrukere i det norske behandlingssystemet de senere årene. Fra å bli betraktet som klienter som skulle behandles av sosialarbeidere, betraktes nå rusmisbrukere som pasienter som skal behandles av et medisinsk hjelpeapparat. Slik beskriver Astrid Skretting den viktigste endringen i det norske behandlingssystemet for sprøytemisbrukere fra 1990-tallet til i dag. Hun diskuterer om spørsmål knyttet til sosial velferd kan forsvinne ut av syne når sykdomsperspektivet blir dominerende.

Referanse

On the margins: Nordic alcohol and drug treatment 1885-2007

Du kan låne boka fra Rusfagsbiblioteket.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.