Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mange akuttpasienter har brukt rusmidler

Publisert Oppdatert


43 prosent av pasienter innlagt med akutte skader eller forgiftinger ved akuttmottaket på Ullevål sykehus hadde alkohol, sløvende legemidler eller narkotiske stoffer i blodet. 66 prosent av menn under 35 år hadde brukt alkohol og psykoaktive stoffer, mens 31 prosent av kvinner over 65 år hadde brukt beroligende legemidler og sovemidler.


Har du funnet en feil?

- Siden bruk av rusmidler og beroligende legemidler er såpass utbredt blant skadde pasienter bør temaet være en sentral del av diskusjonen rundt skadeforebygging, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

Om undersøkelsen

SIRUS har i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus Ullevål utført en undersøkelse om bruk av rusmidler og legemidler hos pasienter innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus i Oslo. Studien publiseres i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Bruk hos pasientene

Resultatene som omfatter ca. 1300 pasienter viser at totalt 43 prosent hadde større eller mindre mengder såkalte psykoaktive stoffer i blodet - enten alkohol, beroligende legemidler/sovemidler, narkotiske stoffer eller en kombinasjon av flere.

I alt ble det testet for ca. 30 stoffer. Alkohol ble påvist hyppigst, hos 26,8 % av pasientene.

De tre hyppigst påviste beroligende legemidler/sovemidler var: • Diazepam (virkestoffet i Valium, Vival og Stesolid) 7,4 % • Zopiclon (virkestoffet i Imovane) 3,9 % • Kodein (virkestoff i Paralgin forte, Pinex forte) 3,9 %

De tre hyppigst påviste narkotiske stoffer var: • Hasj/ marihuana 6,2 % • Amfetamin/ metamfetamin 3,1 % • Kokain 1,6 %

Unge menn og eldre kvinner

Alkohol og andre psykoaktive stoffer ble påvist oftest blant menn under 35 år, der slike stoffer ble påvist hos 66 prosent. Hos eldre var totalforekomsten noe lavere, men hos kvinner over 65 år ble det oftest påvist beroligende legemidler og sovemidler: 31 prosent.

- Den høye forekomsten av legemidler spesielt hos eldre gjør at det kanskje er behov for en bevisstgjøring i forhold til disse medisinenes effekter, sier Ingeborg Rossow.

Referanse

Stig Tore Bogstrand et al. (2011),  Prevalence of alcohol and other substances of abuse among injured patients in a Norwegian emergency department, Drug and Alcohol Dependence, doi:10.1016/j.drugalcdep.2011.01.007

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.