Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Lettere å si nei når man opplever å ha kontroll

Publisert Oppdatert


Å styrke unge menns opplevelse av kontroll i situasjoner der promillekjøring forekommer, vil øke motivasjonen deres til ikke å sitte på hos en sjåfør som har drukket alkohol.


Har du funnet en feil?

Slik konkluderer Inger Synnøve Moan ved SIRUS i en artikkel publisert i tidsskriftet Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour i 2013.

Moan har brukt teorien om planlagt atferd (TPB) for å forklare motivasjonen til ikke å sitte på hos en sjåfør som hadde drukket alkohol. I følge den psykologiske teorien er motivasjon (intensjon) avgjørende for atferd. Motivasjonen følger av holdninger, individets oppfatninger om hva en tror at omgivelsene forventer at man skal gjøre, og opplevd kontroll over egen atferd.

I tillegg ble det antatt at tidligere erfaringer med å sitte på hos berusede sjåfører, moralske normer, dvs. skam og skyldfølelse knyttet til handlingen og såkalte deskriptive normer, dvs. om man tror det er vanlig blant venner å sitte på hos noen som har drukket ville forklare motivasjonen.

Det ble gjort analyser blant 1015 personer (44,9 % var menn og gjennomsnittsalderen var 43,9 år).

Unge mannlige passasjerer

Den utvidede TPB-modellen var langt bedre egnet til å forklare yngre passasjerer sin motivasjon til ikke å sitte på hos en sjåfør som hadde drukket enn eldre passasjerers motivasjon, og den forklarte i større grad mannlige enn kvinnelige passasjerer sin motivasjon.

– Opplevd atferdskontroll betydde klart mest for unge mannlige passasjerers motivasjon, sier Inger Synnøve Moan.

Forskeren Albert Bandura har foreslått ulike måter å styrke opplevd kontroll over atferd. En handler om å fremme personlig mestringserfaring ved å sette og oppnå delmål (unngå situasjoner der det å sitte på hos en beruset sjåfør kan oppstå, for eksempel ved å ta buss eller taxi til bestemmelsesstedet). En annen måte kan være å observere andre som bestemmer seg for ikke å sitte på hos noen som har drukket (her kan man bruke kjente personer som tydelig sier at det vil de ikke gjøre).

– Å sitte på hos en beruset sjåfør kan oppmuntre, både direkte og indirekte, til promillekjøring og følgelig kan passasjerer utgjøre en trussel for trafikksikkerheten, sier Inger Synnøve Moan.

– Unge menn er oftere involvert i risikoatferd i trafikken enn eldre og kvinner, og er derfor en viktig målgruppe i arbeidet med å bedre sikkerheten på veiene.

– Studien tyder på at motivasjonen til ikke å sitte på hos en sjåfør som har drukket alkohol særlig kan fremmes ved å styrke unge menns opplevelse av kontroll i situasjoner der promillekjøring forekommer, konkluderer hun.

Referanser

Les hele studien i SIRUS' institusjonelle arkiv HeRA (gratis, åpent for alle)

Les hele studien på tidsskriftets nettsted (kun tilgjengelig for abonnenter eller betalende) 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.