Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Kvinnelige sprøytebrukere hadde høyere risiko for tidlig død

Publisert Oppdatert


Risikoen for tidlig død var 39 ganger høyere blant kvinnelige sprøytebrukere enn i befolkningen generelt. Tilsvarende tall for mannlige sprøytebrukere var 21. Det viser en studie av 172 tunge narkotikabrukere.


Har du funnet en feil?

SIRUS-forskerne Linn Gjersing og Anne Line Bretteville-Jensen har undersøkt kjønnsforskjeller i dødelighet, risikofaktorer og dødsårsaker blant sprøytebrukere i Oslo.

– Bedre forståelse av kjønnsforskjellene kan forhåpentligvis gi økt kunnskap om hvordan man forebygger narkotikadødsfall, sier Linn Gjersing.

Forskerne fulgte 172 personer over en 13-årsperiode fra 1997. Intervjudata ble koblet med data fra Dødsårsaksregisteret, data fra legemiddelassistert rehabilitering og Kriminalomsorgen.

– 8 kvinner og 37 menn døde i løpet av oppfølgingsperioden. Den vanligste dødsårsaken var forgiftning, forteller Gjersing.

– Kvinner var mer utsatt for tidlig død enn menn de første årene etter at de ble intervjuet, men på lang sikt var de mer beskyttet.

– Den høye dødeligheten blant kvinner de første årene kan henge sammen med aktivt injeksjonsbruk hvor kvinnene brukte like mye eller mer rusmidler (både piller og heroin) enn menn.

Økt risiko ved blandingsmisbruk

Studien fant også at:

• Å blande piller i heroininjeksjoner var forbundet med økt risiko for tidlig død.

• For kvinner var det en indikasjon for at prostitusjon var forbundet med økt risiko for tidlig død.

• Å være i behandling, eller å være fengslet, beskyttet mot for tidlig død.

• Flere menn enn kvinner var i fengsel. Av den grunn burde menn vært mer beskyttet enn de var. Når det ikke var slik, kan det tyde på at menn er utsatt for risikofaktorer som ikke kunne måles i denne studien.

Referanse

Gjersing L, Bretteville-Jensen AL (2014). Gender differences in mortality and risk factors in a 13-year cohort study of street-recruited injecting drug users. BMC Public Health 14.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.