Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Kollektivene har fortsatt en plass i rusbehandlingen

Publisert Oppdatert


Kollektivmodellen forsvarer sin plass som et viktig ledd i en større tiltakskjede for de mest utsatte ungdommene. Slik konkluderer Edle Ravndal i en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening der hun evaluerer behandlingskollektivene etter innføringen av rusreformen.


Har du funnet en feil?

Artikkelen gjennomgår fire såkalte brukerevalueringer av kollektivmodellen, som er gjennomført i løpet av de siste årene. Evalueringene viser at kollektivene rekrutterer en meget belastet gruppe ungdommer med store relasjonsskader og omfattende atferdsproblemer. De lykkes ikke med alle, men samlet sett viser undersøkelsene betydelige bedringer i deres rusbruk, arbeid, utdanning, bolig, familie og nettverk.

Sammenhengen mellom tid i behandling og utfall på sikt tyder på at behandlingen er viktig. Samtidig er det en forutsetning at det positive ungdommene har fått med seg fra oppholdet i kollektivene, videreføres ut i samfunnet. Det blir derfor en utfordring både for helseforetakene og kollektivene å kunne bevare de sentrale elementene i denne behandlingsmodellen, samtidig som samarbeidet med aktuelle instanser i helse- og sosialtjenesten for øvrig styrkes og bygges ut.

Les vitenskapelig artikkel

Ravndal, Edle Evaluering av behandlingskollektiver i rusomsorgen

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.