Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Innvandrere bruker mindre hasj enn nordmenn

Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika har lavere rusmiddelbruk enn vestlige innvandrere og etniske nordmenn. Bruk av hasj, alkohol og snus er lavere både blant voksne og ungdom, og spesielt lavt blant kvinner. Men unge kvinner med innvandrerbakgrunn fra Asia og Afrika tilegner seg norske røykevaner.

– Det mest interessante funnet gjelder bruk av hasj. Flertallet av undersøkelsene viser at både voksne og ungdom med afrikansk eller asiatisk bakgrunn er mer restriktive i bruken av hasj enn personer med vestlig bakgrunn. Dette bryter med hva man tidligere har trodd, sier Tord Finne Vedøy fra SIRUS.

Vedøy har sammen med forsker Ellen Amundsen gått gjennom syv ulike undersøkelser for å se hva de viser om rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Undersøkelsene dekker både ungdom og voksne og er utført av eller i samarbeid med SIRUS i perioden 2000-2007.

Alkohol Både for ungdom og voksne viser alle undersøkelsene at det er store forskjeller i bruk av alkohol ut fra landbakgrunn og religiøs tilknytning. Etniske nordmenn hadde hyppigst drukket og vært beruset. Ungdom med asiatisk eller afrikansk bakgrunn hadde i mindre grad drukket noen gang eller vært beruset enn øvrig innvandrerungdom. Både muslimske voksne og ungdom hadde sjeldnere drukket noen gang eller vært beruset enn kristne eller ikke-religiøse personer.

Røyking For både voksne og ungdom varierer røyking mindre ut fra landbakgrunn og religiøs tilhørighet enn alkoholbruk. Dagligrøyking ser derimot ut til å være mer fremtredende blant voksne enn blant unge voksne uansett bakgrunn.

– Forskjellen i røyking blant kvinner født i Norge og kvinner født i Asia og Afrika synes å være større for voksne enn for unge voksne. Det kan skyldes at unge kvinner med innvandrerbakgrunn fanger opp norske røykevaner, sier Vedøy.

Referanse

Rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn (SIRUS-rapport 1/2008)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.