Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Ingen sammenheng mellom medikamentdosering og NAS

Publisert Oppdatert


En ny studie har fulgt 38 gravide kvinner i LAR som fikk barn i 2005 og 2006. Behandlingstrengende NAS-syndrom forekom hos 15 av 26 barn som var eksponert for metadon og for 8 av 12 barn som var eksponert for buprenorfin. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom dosering i svangerskap og forekomst og varighet av NAS hos den nyfødte.


Har du funnet en feil?

Hvert år blir mellom 20 og 30 kvinner i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gravide. Kunnskapsgrunnlaget om temaet er begrenset, og utenlandske studier lar seg ikke alltid overføre til norske forhold. Over halvparten av de nyfødte får behandlingstrengende abstinenser som krever tett oppfølging av helsepersonell. Denne studien følger 38 gravide kvinner i LAR som fikk barn i 2005 og 2006. Kvinnene er fulgt gjennom graviditet, ved fødsel og etter tre måneder.

Målsetting

Studiens målsetting var å undersøke om det var noen sammenheng mellom metadon/buprenorfin dosering og røyking i svangerskap og forekomst og varighet av neonatalt abstinenssyndrom (NAS) hos den nyfødte. Artikkelen beskriver også ulike karakteristika ved mødrene, og fødselsdata for barnet.

Ingen sammenheng

Behandlingstrengende NAS forekom hos 15 av 26 barn som var eksponert for metadon og for 8 av 12 barn som var eksponert for buprenorfin. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom dosering i svangerskap og forekomst og varighet av NAS hos den nyfødte. Gjennomsnittlig fødselsvekt for barna var ca 200 g høyere enn for barn i lignende utenlandske studier til tross for høy dosering av substitusjonsmedikament i svangerskap.

Referanse

Studien er utført av Brittelise Bakstad og Gabrielle K. Welle-Strand fra Helsedirektoratet, Monica Sarfi fra SERAF og Edle Ravndal fra SIRUS/SERAF og publisert i tidsskriftet European Addiction Research. Studiens tittel er Opioid Maintenance Treatment during Pregnancy: Occurrence and Severity of Neonatal Abstinence Syndrome Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.