Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Hva betyr personlighetstrekk for bruk av alkohol, legemidler og tobakk under svangerskapet?

Publisert Oppdatert


Forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har studert personligheten til 835 gravide kvinner. Personlighetstrekkene ble sammenholdt med alkohol- og røykevaner hos de samme kvinnene under svangerskapet, samt deres inntak av smertestillende, sovemedisiner, medisiner mot angst og medisiner mot depresjon. Forskerne fant blant annet at utadvendte kvinner har en større tendens til å drikke alkohol under svangerskapet. De fant det motsatte for kvinner med en pliktoppfyllende personlighetstype.


Har du funnet en feil?

risikoatferd.
risikoatferd.
Sammenhengen mellom personlighet og inntak av alkohol, sigaretter og psykiatriske medisiner ble nylig publisert i European Journal of Clinical Pharmacology. Deltakerne representerte gravide kvinner fra hele Norge og de 835 kvinnene ble invitert inn i studien på nettsider for gravide. Ved hjelp av et anonymt nettskjema samlet forskerne inn data på personlighet, alkoholbruk, tobakkbruk og legemiddelbruk.

Resultatene i denne studien bidrar til å belyse hvordan kvinners personlighet har innvirkning på bruk av alkohol, legemidler og tobakk under svangerskapet. Slik kunnskap er viktig både for myndigheter med ansvar for helseopplysningskampanjer og for helsepersonell i møte med gravide.

Fem personlighetstrekk

Forskerne studerte fem ulike personlighetstrekk (se faktaboks). De fem trekkene sier noe om i hvilken grad man er lite eller mye utadvendt, omgjengelig, pliktoppfyllende, emosjonelt ustabil og åpen for nye erfaringer. Trekkene omtales i psykologien som «de fem store», og er de personlighetstrekkene som har blitt mest studert de siste 25 årene. Hver person fikk en skåre på hvert av de fem trekkene, slik at det for eksempel ikke er noen motsetning mellom å være utadvendt og pliktoppfyllende.

Egenskaper til personer med ulike personlighetstrekk

 

Personlighetstrekk

Egenskap

Utadvendt

 

   Høy

Sosial, klarer å nyte livet, energisk

   Lav

Innadvendt, stille når sammen med andre, trives alene

Omgjengelig

 

    Høy

Vennlig, godmodig, hjelpsom, tillitsfull

   Lav

Kritisk, fiendtlig, aggressiv

Pliktoppfyllende

 

   Høy

Pålitelig, disiplinert, forsiktig

   Lav

Uorganisert, rotete, likegyldig

Emosjonelt ustabil

 

   Høy

Nervøs, anspent, usikker, bekymret

   Lav

Rolig, fattet

Åpen for nye erfaringer

   Høy

Nyskapende, kreativ, nysgjerrig, tankemessig kompleks, liberal

   Lav

Konvensjonell, jordnær, konservativ

I tidligere studier har man funnet at personer som er emosjonelt ustabile, som ofte er nervøse, engstelige og stresset, drikker mer alkohol og røyker flere sigaretter enn personer som er emosjonelt stabile. Man har også funnet at personer som er utadvendte, som ofte er i godt humør og sosiale drikker mer alkohol enn det som er vanlig. Et personlighetstrekk som man har sett ofte henger sammen med helse, er det å være pliktoppfyllende. Man har funnet at pliktoppfyllende personer følger sosiale normer, og drikker mindre alkohol og røyker mindre sigaretter.

Større tendens til alkoholbruk hos utadvendte kvinner

Resultatene i denne studien viste at inntak av alkohol, røyking og medisinbruk var relatert til ulike personlighetstrekk. Kvinner som var utadvendte enn gjennomsnittet hadde 74 % større sjanse for å drikke alkohol under svangerskapet.  Kvinner som var pliktoppfyllende enn gjennomsnittet, derimot, hadde 47 % mindre sjanse for å gjøre det samme. Eldre mødre og førstegangsfødende hadde også en større sjanse for å drikke alkohol under svangerskapet.

- Utadvendte personer drikker ofte for å forsterke gleden av å være sammen med andre mennesker. Dette er jo egenskaper som vi ser på som positive i vår kultur, men barn av utadvendte kvinner har altså en større sjanse for å bli utsatt for alkohol under svangerskapet, sier en av forskerne bak studien, Eivind Ystrøm.

Lav utdanning og røyking

Om man hadde høy eller lav utdanning hadde ingen ting å si for om man drakk under svangerskapet, men lav utdanning hang derimot veldig sterkt sammen med røyking. De som hadde videregående eller kortere utdanning hadde 23 ganger høyere sjanse for å fortsette å røyke under svangerskapet sammenlignet med de som hadde 4 år eller mer på høyskole eller universitet. De som røykte under svangerskapet var dessuten yngre enn gjennomsnittet.  I studien fant forskerne at personlighet var relatert til røyking. Det var mer sannsynlig at kvinnene som var mest emosjonelt ustabile røykte i de første ukene i svangerskapet, før de visste at de var gravide.

- Det er betryggende at vi ikke fant noen forskjell mellom ulike utdanningsgrupper når det gjelder alkoholbruk under svangerskapet, siden dette er svært negativt for utviklingen av hjernen til barnet.  Vi var imidlertid overrasket over at forskjellen i røyking var så sterk.  Det kan se ut til at man har en lengre vei å gå i å forebygge sosiale forskjeller i røyking enn i alkoholbruk under svangerskapet, sier Ystrøm.

Sterk sammenheng mellom medisinbruk og personlighet

Forskerne studerte også hva slags medisiner kvinnene tok under svangerskapet, og hvordan dette hang sammen med personligheten.  Resultatene viste en sterk sammenheng mellom personlighetstrekk og medisinbruk.  I studien fant forskerne ingen sammenheng mellom utdanningsnivå og inntak av medisiner under svangerskapet.

Studien viste at kvinnene som var emosjonelt ustabile hadde 4 til 5 ganger større sjanse for å ta sovemedisiner, medisiner mot angst og medisiner mot depresjon under svangerskapet.

- Det å være emosjonelt ustabil er en veldig stor risikofaktor for å få psykiske lidelser, så psykiske problemer under svangerskapet kan nok forklare denne sammenhengen, sier Ystrøm.

Et annet funn i studien var at de mest pliktoppfyllende kvinnene hadde 26 % mindre sjanse enn de gjennomsnittelig pliktoppfyllende kvinnene for å ta Paracet under svangerskapet. 

–Dette kan være knyttet til en generell holdning om at medisiner ikke bør brukes under svangerskapet, sier en annen av forskerne bak studien, Hedvig Nordeng.

- Personer som er pliktoppfyllende følger de sosiale normene i samfunnet. Det kan kanskje være at folk oppfatter Paracet som mer skadelig under svangerskapet enn det egentlig er. Her trengs det  mer folkeopplysing rundt bruk av medisiner svangerskapet, sier Nordeng.

Åpenhet for naturmedisiner

Forskerne fant også at personer som hadde en høy grad av åpenhet for nye erfaringer, hadde 59 % større sjanse for å ta naturmedisin under svangerskapet, sammenlignet med kvinner med gjennomsnittelig åpenhet for nye erfaringer. Studien viste dessuten at førstegangsfødende, sammenlignet med flergangsfødende, hadde 2.5 ganger større sjanse for å ta naturmedisin.

- Det er lett å tenke seg at kvinner som er mer åpne for nye erfaringer, også er mer villig til å prøve ut alternative medisiner. Vi ser helst at gravide er restriktive med å bruke naturmedisiner under svangerskapet da vi ofte mangler informasjon om kvalitet og sikkerhet av disse produktene hos gravide. Til eksempel kan urter som fører til at livmoren trekker seg sammen, fremmer menstruasjon eller påvirker hormonsystemet være skadelige å ta under svangerskapet, sier Nordeng.

Referanse

Eivind Ystrom, Margarete E. Vollrath and Hedvig Nordeng (2012), "Effects of personality on use of medications, alcohol, and cigarettes during pregnancy" European Journal of Clinical Pharmacology: 68 (5): 845-851.